English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Strani jezici - Rad u grupi 4-8 pol

RAD U GRUPI  4 do 8 polaznika


Rad u grupi 4-8 polaznika. Nekim je polaznicima jednostavnije i zabavnije da uče strani jezik u društvu drugih polaznika. Stoga  naš centar nudi nastavu isključivo u malim grupama. Brzo efikasno i učinkovito! Namjenjena je polaznicima koji pridaju važnost motivaciji i fleksibilnosti koje nudi grupna nastava. Prednosti učenja stranih jezika u malim grupama :

  • Garantuje kvalitet i međunarodne standarde identične u UK školama.
  • Ima iskusne i kreativne lokalne i strane predavače koji se kontinuirano profesionalno obučavaju.

  • što pruža svakom od polaznika maksimalnuz mogućnost izražavanja i učestvovanja u radu grupe - preko 60% vašeg učešća u komunikaciji. U ovakvim grupama predavač više vremena posveti pažnje svakom polazniku ponaosob.
  • kod nas učite po programu prilagođenom Vašim potrebama uz odgovarajući fond sati za svaki modul a prema standardima i okvirima Vijeća Europe. Svi kursevi su na stranom/engleskom jeziku u kojima se detalJno prelazi predviđeno gradivo i u kojem se usavršavaju sve vještine i to na receptivnom i produktivnom nivou.CIJENOVNIK KURSEVA PO JEDNOM MODULU - Školska 2014/15 godina

       Red.Br.      
    Tip nastave    

Br. polaznika

u grupi

Br.časova

za jedan modul

        Cijena po polazniku/modulu     

PDV uključen u cijenu

3.
    Rad u grupi 
4
20 časova 185.00KM
4. Rad u grupi 5
20 časova 185.00KM
5.
Rad u grupi 6-8
20 časova 150.00KM


Tok programa:

Da biste prošli jedan   modul u grupi treba Vam cca 20 časova! Ako dolazite 2-3 puta nedeljno po 2 časa (2 x 45min) proći ćete jedan nivo za max 4 sedmice. U većim grupama trebaće Vam cca 2 mjeseca.

 
175575