English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Ponedjaljak, 10 Decembar 2018 00:00

ENGLISH SPEAKING CLUB - KONVERZACIONI KURS  

Izgradite samopouzdanje, razgovarajte tečno i tačno, proširite vaš vokabular, odaberite vaše teme, a mi ćemo vam skrojiti kurs prema vašim potrebama. Dva su tipa kursa! Mini kurs tkz. "Speaking club " te Konverzacioni kurs. 

Konverzacioni kursevi su namijenjeni onima čiji je osnovni cilj svakodnevno govorenje stranog jezika ili kojima je potrebno aktiviranje pasivnog jezičkog znanja. Kroz grupni ili individualni rad sa profesorom. Polaznici ovog tipa kursa mogu očekivati brz napredak, budući da na konverzacionim kursevima nema upotrebe maternjeg jezika. Teme koje se obrađuju su svakodnevne, životne ili poslovne teme, adaptirane interesovanjima i potrebama polaznika. Konverzacioni kursevi su interaktivni, multimedijalni i podrazumevaju aktivno angažovanje polaznika kroz individualni rad (npr. pripreme prezentacija i govora). Kursevi se organizuju za polaznike iz cijele BiH, a u izvedbi lokalnih predavača ili izvornih govornika iz : USA, UK, Canade i Australije,  predavača sa  bogatim  iskustvom u predavanju odraslima širom Evrope, Amerike, Kanade i Azije, sa profesionalnim međunarodnim kvalifikacijama kao što su: TEFL, CELTA, TESOL i sl."SPEAKING CLUB" - ENGLESKI/NJEMAČKI . Namijenjen je nižim nivoima od A2-B1, B1+(Pre-Intermediate do Intermediate). Jedan modul traje 2-4 sedmice sa ukupnim fondom sati od 16x45' i pohađa se na dva načina: intenzivno i polu(semi)-intenzivno.  Intenzivni kurs se pohađa 4x sedmično po 2 časa dnevno i traje 2 sedmice, a semi-intenzivni 2x sedmično po 2 časa dnevno i traje 4 sedmice, u prije podnevnim ili poslije podnevnim satima ili za učenike, kombinacija(jedne sedmice pr.podne a druge poslije podne). Svaka sesija po jedna odabrana radionica tj. workshop. Cilj nastave je : Razvijanje govornih i produktivnih vještina, postizanje tečnog  i tačnogi izgovora te nadogradnja vokabulara engleskog jezika. Teme su prilagođene za nivoe od A2-C1 (Elementary do Advanced). 


CIJENA   120KM ZA KURSEVE U TERMINIMA DO 16h
CIJENA   135KM ZA KURSEVE U TERMINIMA OD 17hKalkulacija cijene za minimum 4 polaznika

Da bi pohađali ovaj tip nastave polaznici bi trebalo da na ulaznom testiranju pokažu minimalni A2 nivo znanja (pasivnog znanja), budući da dolaze na časove na kojima koriste i uvježbavaju postojeće strukture, razvijaju svoj vokabularispravljaju i utvrđuju svoje gramatičko znanje kroz komunikaciju i razne simulacijediskusijedebate itd.KONVERZACIONI KURS ENGLESKOG/NJEMAČKOG JEZIKA

Namijenjen je višim nivoima od B2-C1, C1+(Up-Intermediate do Advance). Jedan modul traje 2-4 sedmice sa ukupnim fondom sati od 16x45' i pohađa se na dva načina: intenzivno i polu(semi)-intenzivno.  Intenzivni kurs se pohađa 4x sedmično po 2 časa dnevno i traje 2 sedmice, a semi-intenzivni 2x sedmično po 2 časa dnevno i traje 4 sedmice, u prije podnevnim ili poslije podnevnim satima. Svaka sesija po jedna odabrana radionica tj. workshop. Cilj nastave je : Razvijanje govornih i produktivnih vještina, postizanje tečnog  i tačnogi izgovora te nadogradnja opžeg ili stručnog, poslovnog ili akademskog vokabulara engleskog ili njemačkog jezika. Teme su prilagođene za nivoe od B2-C1 (Upper-Intermediate do Advanced). 

CIJENA   120KM ZA KURSEVE U TERMINIMA DO 16h
CIJENA   135KM ZA KURSEVE U TERMINIMA OD 17h

Kalkulacija cijene za minimum 4 polaznika

Da bi pohađali ovaj tip nastave polaznici bi trebalo da na ulaznom testiranju pokažu minimalni B1 ili B1+ nivo znanja (pasivnog znanja), budući da dolaze na časove na kojima koriste i uvježbavaju postojeće strukture, razvijaju svoj vokabular, ispravljaju i utvrđuju svoje gramatičko znanje kroz komunikaciju i razne simulacije, diskusije, debate itd.KRATKI BRZI KURS KONVERZACIJE  - JEDNA SEDMICA, 5 RADNIH DANA PO 2 časa od po 45'

NEMATE VREMENA, ČESTO PUTUJETE, PREZAPOSLENI STE!?

NAŠ FLEKSIBILAN PROGRAM JE SKROJEN PREMA VAŠIM POTREBAMA, A ISTI ĆE U POTPUNOSTI ODGOVARATI VAŠIM ZAHTJEVIMA. TREBATE HITNO POBOLJŠATI ZNANJE STRANOG JEZIKA!?DOPUNITE ILI PROŠIRITE SVOJE ZNANJE, GOVORNE VJEŠTINE, POSLOVNU KORESPONDENCIJU, NAUČITE PREZENTIRATI, PREGOVARATI ILI VODITI SASTANKE NA NEKOM OD STRANIH JEZIKA. INTENZITET NASTAVE JE PRILAGOĐEN VAŠIM MOGUĆNOSTIMA I  POTREBAMA. BIĆETE PREZADOVOLJNI RAPIDNIM NAPRETKOM TE PROGRAMOM KOJI ĆE OBUHVATITI SVE VJEŠTINE I SVE TO SA   PREDAVAČIMA OBUČENIM PREMA EU STANDARDIMA
Uobičajene tražene teme:

kandidat će biti osposobljen da koristi engleski jezik u raznim situacijama iz ličnog života ili poslovnog okruženja, kao što su:

  • pronalaženje smještaja u ulozi posjetilaca i privremenih stanovnika;
  • rezervisanje mjesta u restoranima, naručivanje hrane i pića, opisivanje jela i plaćanje;
  • kupovanje (razgovaranje o proizvodima, pregovaranje oko cijene, žalbe i vraćanje istih);
  • obavljanje poslova u javnim službama (banka, pošta, zdravstvene ustanove);
  • komunikacija na poslu (intervju, razgovor s nadređenima, kolegama i šefovima);
  • obavljanje funkcije domaćina i gosta na raznim proslavama, skupovima i večerama;
  • razmjena informacija, mišljenja i ideja o raznim temama opšteg karaktera, debate.

Nastava se organizuje u prijepodnevnim, poslijepodnevnim i večernjim satima

Trajanje: Jedan modul traje 5 radnih dana po 2 školska časa, ukupno 10 časova. 

Broj polaznika u grupi: od min 4-8.

Intenzitet nastave: 5x sedmično po 2 časa

CIJENA     99KM 
175575