English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

POLAZNICI ČESTO PITAJU....


UPIS NA KURS I POČETAK NASTAVE


Kad je upis na kurseve i koliko traje?

Upis na kurseve je svakog mjeseca i tokom cijele godine, osim nekoliko dana augusta(godišnji odmor) i obično traje od 5-25-og u mjesecu, kao i u upisnim terminima koje škola objavi putem web stranice. Interlingua putem emaila, SMS ili telefona obavještava polaznike o datumu početka nastave. Upis na kurs se može prolongirati 2-4 sedmice, a u slučaju da nakon ulaznog testa ne postoji minimalni broj polaznika za formiranje grupa.


Kada počinje nastava?

Nastava obično počinje svakog 5-og u mjesecu ukoliko nisu objavljeni termini upisa. Svi kandidati upisani na kurs engleskog jezika obavještavaju se putem emaila, SMS-a ili telefona i o tačnom rasporedu nastave. Oni koji ne posjeduju telefon dužni su se sami informisati o rasporedu nastave. 

Nacin upisa je takav da nakon ulaznog testa polaznici mogu "upasti" u grupu od 2, 3, 4, 5, .....do max 8 polaznika. Shodno velicini grupe polaznici placaju razliku za kurs. Sto je manji broj polaznika to je kvalitetnija nastava i veca mogucnost participacije na kursu.


Dakle mi organiziramo kurs za sve veličine grupa!BROJ POLAZNIKA U GRUPI


Koja je veličina grupe?

Broj polaznika u za rad grupi je minimum 2 za polu-individualnu nastavu, minimum 3 do maksimum 8 polaznika za grupnu nastavu, te individualna nastava, jedan polaznik.


NASTAVA/TERMINI-POHAĐANJE, PROLONGIRANJE, ODGODA


Koji su termini pohađanja nastave?

Nastava se, ovisno o intenzitetu kursa može pohađati 2x sedmično te svaki drugi petak kao treći dolazak a sve po 2 časa dnevno(polu-intenzivni kurs), a dani su obično: ponedjeljak-srijeda(petak) te utorak-četvrtak(petak) te 4-5x sedmično, od ponedjeljka do četvrtka/petka(intenzivni kurs)


Da li su polaznici obavezni da prisustvuju nastavi?

Lični stav je svakog polaznika da li će redovno pohađati nastavu. Škola nije odgovorna za bilo koju vrstu izostanaka sa nastave niti za postignute  rezultate polaznika na kursu. Da biste dobili bilo koju vrstu certifikata, o pohađanju ili uspješno završenom nivou(attendance ili successfully) obavezni ste prisustvovati 66% nastave ili min 2/3 od ukupne nastave.


Ukoliko mi ne odgovara termin pohađanja nastave, šta treba da uradim?

Termini se ugovaraju prije početka nastave! U nekoim slučajevima podnosite zahtjev za promjenu termina u ILS i ukoliko bude odgovarajućih termina bit ćete raspoređeni u neku drugu grupu. U principu polaznici se prije početka nastave obavještavaju o terminima tako da se već u startu rješavaju svi eventualni "problemi".


Da li je moguće prolongirati uplatu za slijedeći kurs?

Moguće je samo uz uslov da postoji ista grupa u narednom turnusu. ILS nije odgovorna ako se kandidat odluči za odgodu, a data grupa se ne formira. Takođe, nije moguće prolongirati kurs nekoliko puta već samo jednom uz uslov da ste podnijeli pismeni zahtjev za prolongiranje nastave u našem centru, a prije početka nastave, min 7 dana.


Da li kako se može izvršiti povrat novca za kurs?

Procedura je već opisana na web stranici!ODUSTANAK OD KURSA/CANCELLATION


1. U slučaju odustanka od 7 i više dana prije početka nastave vrši se povrat uplaćenih sredstava na ime kursa.

2. Za odustanak od 6-2 dana prije početka nastave zaračunava se registracija 100-150KM, ovisno o programu kursa, osim u slučaju teže bolesti(uz dokaz doktora) gdje se zadržava iznos od 50% cijene registracije kursa tj 50-75KM, ovisno o programu kursa.

3. U slučaju odustanka DAN PRIJE početka nastave ili nakon početka nastave zaračunava se cjelokupan iznos tj 100% uplaćenih sredstava na ime kursa.


Ukoliko sam prisustvovao časovima jedne grupe da li mogu u sljedećem turnusu ponovo dolaziti na nastavu sa istom uplatom? Počeo sam pa na pola kursa prekinuo?

Ukoliko ste prisustvovali nastavi određen broj časova nije moguće ponovo ići na nastavu na osnovu iste uplate. Jedna uplata važi samo za dati kurs.


Bit ću odsutan kad bude završni test kursa, šta treba da uradim da ne plaćam retest?

Kandidati koji opravdano neće biti na završnom ispitu dužni su to najaviti u pisanom obliku te će tako izbjeći dodatno plaćanje u iznosu prema cijenovniku škole. Prolongiranje se može izvršiti samo 1x. Svaki slijedeći zakazani rok za retest se plaća.


LITERATURA


Kako da nabavim literaturu za nastavu?

Literaturom se možete koristiti u našoj školi dok traje nastava ali isključivo na času(Student book). Postoji Practice Book, ON LINE, koji polaznici mogu koristiti putem interneta. Literatura se može nabaviti u knjižarama poput Buybook-a i sl i košta prema njihovom cijenovniku. Svako kopiranje knjiga je zakonski kažnjivo!


ULAZNI TEST


Šta je ulazni test?

Ulazni test podrazumijeva pismenu provjeru gramatike i vokabulara te usmenu, govornu provjeru znanja. Svi polaznici koji se upišu na kurs rade  ulazno testiranje, a nakon toga se formiraju grupe te se dodatno na uvodnom času uradi i provjera kompetencije na produktivnom i receptivnom nivou - provjera vještina čitanja, pisanja, slušanja, razumjevanja i govor/izgovora.(u prvoj sedmici nastave). U ovom slučaju postoji mogućnost pomjeranja polaznika u skladu sa nivoom znanja engleskog jezika u smislu gramatike, vokabulara, pisanja, čitanja, slušanja, govora i sl. a prema CEF skali Vijeća EU. Svaki polaznik bi trebao na kraju kursa imati približno izbalansiran nivo znanja gramatike, vokabulara, upotrebe jezika sa vještinama govora, razumjevanja teksta, pisanja i slušanja.


Kada je ulazni test?

Ulazni test se radi najkasnije 3 dana prije početka nastave. Rezultati se ne objavljuju posebno, nego se polaznici rasporede u grupe te se isti automatski obavještavaju o terminima pohađanja nastave tj kojoj grupi pripadaju. Termini ulaznog testa se oglašavaju putem emaila, SMS ili telefona u slučaju da se polaznik nema email adresu ili mobitel. Polaznici su takođe obavezni da se i sami interesiraju za sve informacije vezane za kurs. Interlingua nije odgovorna za bilo kakav nesporazum u tom smislu. 


Nakon ulaznog testa

Nacin upisa je takav da nakon ulaznog testa polaznici mogu "upasti" u grupu od 2, 3, 4, 5, .....do max 8 polaznika. Shodno velicini grupe polaznici placaju razliku za kurs. Sto je manji broj polaznika to je kvalitetnija nastava i veca mogucnost participacije na kursu. Dakle mi organiziramo kurs za sve veličine grupa.


 
178005