English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

VIZIJA, MISIJA, STRATEGIJA!?


Vizija - Naša namjera je da postanemo lider na području Bosne i Hercegovine u pružanju usluga podučavanja stranih jezika i komunikativnih vještina. Naša vizija uključuje i aktivnu pomoć društvu kroz različite oblike aktivnosti. Naš cilj je dati najkvaliteniju uslugu i stvoriti prepoznatljivo ime kao sinonim za najbolje. Svjesni da put do realizacije nije nimalo lagan i da zahtjeva mnogo vremena, strpljenja i odricanja mi se ipak nadamo da svojom snagom posvećenosti poslu i inventivnošću zaposlenih možemo stvoriti uslove za ostvarenje najboljih mogućih rezultata


Misija - Osnovna filozofija INTERLINGUA jeste kvalitet poslovanja i posvećenost klijentima u cilju stvaranja trajnih veza i kontinuiranog zadovoljstva klijenata. Naš cilj je stvaranje top tima kako iz oblasti podučavanja-nastave tako i dobro organizovane administracije tj dobro obučenih ljudi koji rade u istoj..Strategija - Pružiti usluge klijentima na jedan savim novi fleksibilan način koji bi zadovoljio visoko kvalitetne usluge podučavanja stranog jezika i evaluacije znanja, zasnovane prije svega na stručnosti.  SARAJEVO će nastojati da slijedi svjetske razvojne trendove, smanjujući vrjeme potrebno za primjenu novina konstantno unapredujuci naše usluge.Zacrtanu strategiju ćemo realizirati:

  • kontinuiranom edukacijom uposlenih iz oblasti podučavanja odraslih stranim jezicima, informatike te stalno unapređenje komunikativnih vještina (eksterno I interno)
  • investiranjem u opremu i sofwarske alate podrške pružanju  naših usluga,
  • edukacijom javnosti iz date oblasti
  • transparentnošću i otvaranju menadžmenta prema uposlenima i obratno ,
  • osigurati vlastitu uslugu, stalnu dostupnost, fleksibilnost i pouzdanu informaciju klijentu,
  • proširiti poslovnu saradnje sa kadrovima škola iz IH mreže ,
  • aktivnim učešćem u kreiranju i predlaganju novih aktivnosti usmjerenih na razvoj našeg segmenta tržišta i njegovom globalnom priključenju .


Vrijednosti - Vrijednosti kojima težimo je uzajamno zadovoljstvo klijenata, zaposlenih i vlasnika INTERLINGUA SARAJEVO.

NAŠ I VAŠ CILJ JE AKTIVNA KOMUNIKACIJA
 
178004