Bosanski

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Instrukcije za osnovce
There are no translations available.

INSTRUKCIJE ZA OSNOVCE

Ukoliko želite da vaše dijete postigne bolji uspjeh u školi, popravi ocjenu ili da se priprema za prijemni u srednje škole naš edukativni centar organizuje instruktivnu nastavu za osnovce iz odabranih predmeta kako slijedi : ENGLESKI JEZIK(kao predmet izučavanja ili kao priprema učenika za nastavu na engleskom jeziku - vokabular iz školskih predmeta), NJEMAČKI, BOSANSKI, MATEMATIKA, INFORMATIKA, HEMIJA, FIZIKA, ..... i sl. Instruktivna nastava se isključivo organizuje u malim grupama od min 3 do max 8 polaznika kako bi se postigla maksimalna posvećenost svakom učeniku.  Nastava traje 2-5 sedmica OVISNO O BROJU ČASOVA. Nastava se organizuje u prije podnevnim ili popodnevnim terminima svakim radnim danom tj u skladu sa smjenama u školi ili subotom po 3 časa ili kao individualna .......nastava (privatni časovi 1-1)po ugovorenoj cijeni po jednom školskom času. Svi časovi instrukcija se izvode u prostorijama našeg centra. Učenici mogu biti raspoređeni u grupe prema uzrastu, razredu koji pohađaju, ciljevima izučavanja, modulima i sl. Svaki učenik će moći provjeriti svoje prethodno znanje, dijagnostika,  uz doplatu od 15KM po kandidatu. Prijave se vrše svaki radni dan u prostorijama škole od 11-18 sati. Prvo se uplati registracija u iznosu od 100KM  zatim se uradi dijagnostičko testiranje te se formiraju grupe polaznika prema znanju i uzrastu, aonda u skladu sa brojem polaznika i cijenovnikom uplaćuje se razlika za časove.. Nastava počinje kada se prijavi minimalni broj polaznika. Nastava se može organizirati individualno ili Semi-Individualno ili u manjim grupama. Instruktivna nastava se može pohađati samo iz jednog predmeta ili kombinacijom 2 i više odgovarajućih predmeta.
CIJENOVNIK USLUGA INSTRUKTIVNE NASTAVE

Matematika, Fizika, Informatika, Bosanski, Engleski, Hemija,.... i sl.

CIJENOVNIK INSTRUKCIJA PO JEDNOM MODULU - Školska 2013/14 godina
Red.Br 
Br. Polaznika u grupi     
Br.časova po jednom modulu            
Cijena po času/ Br.polaznika/Modul                     
1
1-6
Min 10 - Max 40 časova
20KM po satu uključen PDV
2

CIJENA SE DIJELI SA BROJEM POLAZNIKA U GRUPI, A KOJIH MOŽE BITI MAX. 8

* Besplatna provjera znanja i dijagnosticiranje oblasti

* Jedan sat = 60'. Interlingua zadržava pravo izmjene cijena!


Paket 1

Opcija 1

-Matematika i Bosanski

Opcija  2 

Matematika, Informatika

20 časova

Paket 2

Matematika, Bosanski, Engleski

30 časova

Paket 3

Matematika, Bosanski, Engleski(Njemački) + izborni predmet(fizika, hemija ili informatika i sl.)

40 časova 


CIJENA UKLJUČUJE

NASTAVA (Teorija i vježbe)

RADNI MATERIJAL UKLJUČEN ZA SVE OPCIJE

RADIONICE(po potrebi)


PRIPREMA ZA PRIJEMNI - Externu maturu APRIL, MAJ, JUNI (Bosanski, Engleski, Matematika, Fizika, Hemija , Biologija...itd.


 
178005