English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Priprema za prijemne ispite

PRIPREMNA NASTAVA ZA EKSTERNU MATURU I UPIS NA FAKULTETE TE SREDNJOŠKOLACA ZA PREDMETE NA ENGLESKOM JEZIKU

Za uspješno sutra počnite već danas! Položite eksternu maturu, prijemni ispit za fakultet ili učite strane jezike i pripremite se za praćenje nastave na stranom jeziku, a prema IB ili Cambridge IGCSE/AS/A level programima? Upisani ste ili pohađate neki od navedenih programa? Naši  "ESL" English as a Second Language programi - Cambridge IGSCE English, English Language and Literature for the IB or AICE Diploma, Academic English (poseban program izučavanja engleskog jezika za svaki predmet posebno : Biology, Mathematics, Physics, Chemistry, Geography, Computer or Business Studies..etc.). U izvedbi iskusnih predavača možemo samo za Vas organizirati pripremnu nastavu za prijemne ispite ili eksternu maturu iz svih traženih predmeta, kao npr: Matematika, Fizika, Hemija, Biologija, Informatika ili sl. Osnovna ideja je da učenici temejlitim i kontinuiranim radom steknu samopuzdanje te znanje specifičnog predmeta tj. pokažu rezultate. Rad u malim grupama od 6-8 polaznika. Cijena modula od 16 časova iznosi 99KM za min 6 polaznika u grupi. Za manje grupe cijena je proporcionalno veća.


Završavate srednju školu? Želite se upisati na neki od domaćih ili stranih internacionalnih univerziteta?  Priprema za Cambridge ESOL ili TOEFL, IELTS ispite je pravi izbor za vas. Ovi kursevi  se mogu pohađati modularno po jedan modul gdje svaki modul traje cca 4 sedmic (20-24 časa x 45 minuta), a pohađaju se 2 x 2 časa sedmično (prije ili poslije podne) ili subotom po 3 časa. Nakon završenog cijelog EU nivoa(4-5) modula polaže se ispit a za uspješne dodjeljuje vrijedan Cambridge ESOL  certifikat o poznavanju engleskog jezika. Isti se upisuje i u radnu knjižicu.


CAMBRIDGE ESOL ISPITI

Možete se prijaviti i za pripremu Cambridge ESOL Exams  kao što su :  Preliminary English Test - PET(CEF nivo B1-), kao standardni nivoi osnovnog i srednjeg nivoa znanja te First Ceftificate - FCE (CEF nivo B2), i Certificate in Advanced English - CAE (CEF nivo C1)  su nivoi znanja koji omogucavaju samostalnost u upotrebi jezika i njegovom daljem ucenju. Ovo su standardni nivoi koji se traže kao kvalifikacija prilikom zapošljavanja i studiranja na engleskom jeziku u našoj zemlji ili inozemstvu.  Najpoznatiji su Cambridge ESOL ispiti i to : KET, PET, FCE, CAE, CPE,  odnosno IELTS ali takođe i  ispiti potrebni za upis na univerzitete kao npr. TOEFL, TOEIC i sl. Naravno svaki ispit ima sopstveni kriterij tj prihvatljiv broj bodova koji nije isti na svim koledžima, univerzitetima  nego svaki ima sopstveni kriterij. (Npr. vidi tabelu-International Exams). 
 
178007