English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

English for Marketing

ENGLISH FOR MARKETING

ENGLESKI ZA MARKETING - Ovaj kurs pokriva područja marketinga povezanim temama, uključujući poslovne i marketing planove, istraživanje tržišta, brendiranje i digitalni marketing i sl. Deset samostalni jedinica omogućit će polaznicima da se koncentriraju na područja koja su najrelevantnija za njih. Kao što podučavanje područja stručnog jezika, također razvija poslovne specifične vještine, kao što su obavljanje marketinške revizije pomoću SWOT, PESTEL i FFA(pet snaga analize), planiranja marketinškog miksa, priprema marketinških kampanja, organiziranje događanja te izložbe i razvoj digitalnih marekting strategija. Korištenje autentičnih konteksta u knjizi dodatno pomaže u pripremi učenika za pravi radni vijek. Kurs sadrži 2 modula po 20 časova, a cijena po modula iznosi 195KM+PDV

Intenzitet kursa može biti: 1. ekstenzivan (EKSTI) 2x sedmično po 2 časa, jedan modul traje 5 sedmica, 2. poluintenzivni(POLI) 2x2 časa sedmično+svaki drugi petak po 2 časa, u prosjeku 5 časova sedmično, jedan modul traje 4 sedmice ili 3. intenzivni(INTI), 4-5x po 2 časa sedmično, jedan modul traje 2-3 sedmice. Nastava se može organizirati ovisno o izboru većine klijenata. U sva tri oblika dinamike pohađanja dodaje se jedan dolazak više, obično zadnji petak u mjesecu ukoliko ođe do gubitka nastave uslijed praznika i sl. Dinamika nastave za manje grupe se reguliše posebnim rasporedom!


Ključne značajke

• Autentičnim kontekstima pripremiti sudionike marketingu za situacije koje će se suočiti u stvarnom životu.

• Nastavne jedinice se fokusiraju na funkcije koje polaznici trebaju provesti na svojim radnim mjestima.

• Pruža praksi, na primjer, priprema i planiranje marketinških kampanja, provođenje SWOT, PESTEL i pet snaga analiza, fokus grupe, organiziranje događanja i izložbi, itd.


 
178004