Bosanski

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

PROCEDURA UPISA


PROCEDURA : Upis  na sve kurseve i seminare se organizuje do 25-og u svakom mjesecu,  a traje oko 3-4 sedmice. Početak nastave je svake prve sedmice narednog mjeseca. Nastava za grupe polaznika se organizuje čim se popuni minimalan broj od 3 polaznika u jednoj jezićkoj grupi. Maksimalni broj u grupi je 10 polaznika. Možete se upisati svakog radnog dana od 11-18h uz obaveznu prethodnu najavu telefonom ili emailom. U slučaju da se ne upiše dovoljan broj polaznika, naš centar Interlingua zadržava pravo otkazivanja kursa. U tom slučaju se vrši povrat sredstava na ime uplate za kurs. Uplata registracije iznosi min 100KM.  Svi polaznici koji se upišu na kurs rade ulazno testiranje, provjeru znanja gramatike i vokabulara te procjenu vještina na produktivnom i receptivnom nivou. Takođe svi polaznici popune TNA - Anketu analize potreba polaznika kurseva. U ovom slučaju postoji mogućnost pomjeranja polaznika na više/niže nivoe, a u skladu sa nivoom znanja engleskog jezika u smislu gramatike, vokabulara, pisanja, čitanja, slušanja, govora i sl. tj. prema CEF skali Vijeća EU.


ODUSTANAK OD KURSA/CANCELLATION

1. U slučaju odustanka od 7 i više dana prije početka nastave vrši se povrat uplaćenih sredstava na ime kursa.

2. Za odustanak od 6-1 dana prije početka nastave zaračunava se registracija 100KM, osim u slučaju teže bolesti(uz dokaz doktora) gdje se zadržava iznos od 30% cijene kursa.

3. U slučaju odustanka nakon početka nastave zaračunava se cjelokupan iznos tj 100% uplaćenih sredstava na ime kursa.

 


 

KOLIKO KURSEVA/MODULA  U JEDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI?

Prema EU standardima tj CEF-u postoji 9 EU nivoa/ kurs-knjiga (A1 beginner to C2 proficiency).  U našoj školi su slijedeći nivoi :TOTAL ENGLISH - Starter(3 modula), Elementary(4 modula), Pre - Intermediate(4 modula), Intermediate(5 modula), Upp-Intermediate(5 modula), Pre-Advance(5 modula), CUTTING EDGE/CAE - Advanced(po 5 modula), Mastery 1(po 5 modula), Mastery 2(po 5 modula), a svaki od tih modula po cca 20 časova. U jednoj školskoj godini, od 1.septembra tekuće do 31.avgusta naredne godine možete u prosje ku završiti 3-4 EU nivoa tj 12-16 modula (3-4 knjige-EU nivoa ), i to ovisno o vašem vremenu i intenzitetu pohađanja kurseva.


 
164621