English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

PROCEDURA UPISA


UPIS I REGISTRACIJA ZA KURS: Informacije za kurs ili seminar se mogu dobiti isključivo na web stranici škole www.interlingua.ba, te putem emaila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli . 

Prijave na sve kurseve i seminare se vrši putem emaila. Svi interesanti za upis mogu pronaći aplikaciju za kurs na  linku Aplikacija za kurs putem emaila, koja se isprinta, popuni, skenira te kao takva pošalje datim emailom. Nakon uplate rezervacije/ registracije u min iznosu od 100KM, skola određuje vel. iznosa u skladu sa programom kursa, administracija Interlingue obavještava klijente o ulaznom testiranju, datumu intervju ili daljeg usmenog dogovora a vezano za nastavnu dinamiku, način plaćanja razlike za kurs, termine i sl. Nakon UT polaznici se raspoređuju u grupe prezentira im se raspored te tačan datum i sat početka nastave odn iznos razlike uplate za kurs. Nacin upisa je takav da nakon ulaznog testa polaznici mogu "upasti" u grupu od 2, 3, 4, 5, .....do max 8 polaznika. Shodno velicini grupe polaznici placaju razliku za kurs. Sto je manji broj polaznika to je kvalitetnija nastava i veca mogucnost participacije na kursu. Dakle mi organiziramo kurs za sve veličine grupa.


CIJENE MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA OVAJ LINK.

PRAVILA ŠKOLE MOŽETE NAĆI KLIKOM NA OVAJ LINK


IZVOD IZ PRAVILNIKA


I.I. Pravilnik za kurseve i obuke

Polaznici kurseva i stručnih obuka u EC Interlingua dužni su se pridržavati sljedećih pravila:


INFORMACIJE O UPISU

 1. Polaznici se informišu o načinu upisa na kurseve i obuke isključivo putem web stranice www.interlingua.ba i email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli .
 2. Polaznici nakon što se informišu popunjavaju aplikaciju ili sl upitnik, uplaćuju depozit te sa administratom škole dogovore termin ulaznog testiranja odnosno raspored pohađanja nastave.
 3. Minimalna starost za pohađanje ILS kurseva za odrasle je 16+  godina.
 4. Veličina grupe 3-8 polaznika u jednoj nastavnoj grupi, za poluindividualnu nastavu 2 polaznika i individualnu nastavu jedan polaznik.
 5. Polaznici odaberu oblik pohađanja nastave, grupni, polu-individualni ili individualni.
 6. Rad u grupi. Polaznici uplaćuju depozit prilikom upisa u iznosu od 100KM, te razliku kursa u skladu sa brojem polaznika u grupi, ako je u pitanju grupni oblik pohađanja nastave.
 7. Polu-individualni časovi. Polaznici uplaćuju depozit prilikom upisa u iznosu od 100KM, te razliku kursa u skladu sa cijenovnikom nastave za polu-individualni oblik pohađanja nastave.
 8. Individualni časovi. Polaznici uplaćuju depozit prilikom upisa u iznosu od 100KM, te razliku iznosa za odgovarajući broj časova kursa u skladu sa cijenovnikom nastave za individualni oblik pohađanja nastave. * NOTE Sva otkazivanja časova trebaju biti unaprijed najavljena pismenim putem i to minimum 4h prije početka nastave. 

 9. Jedan nivo stranog jezika sadrži između 2 i 5 modula, a ovisno o stranom jeziku i stepenu znanja. Kurs-Modul traje 20 školskih časova(1čas=45') za programe stranih jezika.  Nastavna dinamika kursa ovisi o progresu svih vještina polaznika. Kurs moduli se kroje prema ulaznom znanju i mogućnostima svih polaznika podjednako.

10.  Kurs moduli za IT programe traju 10 punih sati po 60'. Broj modula ovisi o složenosti programa. Programi mogu biti: Poslova informatika, Grafički dizajn, WEB dizajn, Programiranje, Društvene mreže i sl.

11.  Ostale obuke poput administrativnih, ugostiteljsko-turističkih, prodajno-menadžerskih i dr. Stručnih obuka moduli mogu trajati između 20 i 30 školskoh časova od po 45', ovisno o progresu i prethodnom znanju polaznika.

12.  Sve prijave su prihvatljive samo ako polaznik plati unaprijed puni iznos cijene kursa prema cijenovniku usluga i tabelama plaćanja, a prije početka nastave.

13.  Literatura kursa nije uključena u cijenu. Polaznici su obavezni kupiti ili iznajmiti knjigu u našem EC. Nakon kursa iznajmljena knjiga se vraća. Polaznik koji ne vrati knjigu ne može dobiti certifikat o završenom kursu tj pohađanju kursa. Polaznici mogu dobiti radni materijal i skripte u pdf formatu ukoliko postoje.

14.  Uvodni čas (informacije o programu kursa), ukoliko postoji, je uključen u fond sati kursa.

15.  Svi polaznici su dužni pristupiti ulaznom testu provjere znanja, a prije početka nastave. Važi za: kurseve bosanskog jezika za strance, stranog jezika i pojedine IT kurseve, a po potrebi i za administrativne kurseve poput: daktilografije, računovodstva, poslovnih vještina.

16.  Progres test se radi nakon svakog modula i isti je uključen u fond sati jednog modula. Nakon progres testa polaznicima se dodjeljuje Izvještaj o uspjehu.

17.  Progres testom se provjeravaju sve vještine stečenog znanja u skladu sa vrstom programa edukacije. Progres test traje minimum 45 minuta.

18.  Završni test se radi na kraju nivoa ili cijele knjige kurs programa, a ovisno o programu edukacije.

19.  Završni test traje maksimalno 120 minuta. Završnim testom se provjeravaju sve vještine stečenog znanja u skladu sa vrstom programa edukacije.

20.  Progres testom, a nakon svakog modula, odgovarajućeg programa, polaznicima se na njihov zahtjev izdaje izvještaj o kursu, a nakon svaka 2 modula certifikat o pohađanju podnivoa date knjige odn programa, uz uslov 75% posjećenosti kursa.

21.  Završnim testom nakon svih modula, ovisno o programu polaznici će dobiti Certifikat o završenom kursu odn o pohađanju kursa odgovarajućeg nivoa. Ovaj certifikat ne uključuje upisivanje ocjene znanja na isti.

22.  Certifikat o znanju tj uspješno završenom kursu odgovarajućeg nivoa, nekog od EC Interlingua programa, se dodjeljuje nakon PROVJERE ZNANJA i uspješno položenog završnog ispita na kojem se provjeravaju sve vještine te shodno znanju upisuje se odgovarajuća ocjena.

23.  Završni ispit nije uključen u cijenu kurs modula i posebno se plaća u skladu sa cijenovnikom.

24.  Polaznici nisu dužni polagati završni ispit te isti polažu na lični zahtjev.

25.  Uslov za polaganje ispita je prisutnost u nastavi od minimum 75%  od ukupnog fonda sati.USLOVI PLAĆANJA

 1. Minimalni depozit u vrijednosti od 100KM se uplaćuje minimum 2 sedmice prije početka kursa ili obuke. Puni iznos kursa umanjen za uplaćeni depozit obavezno je uplatiti najkasnije 7 dana prije početka nastave.
 2. Za individualne časove minimalni depozit je 150KM za jedan modul od 20 časova. Isti se uvećava srazmjerno broju uzetih časova u paketu.
 3. Ulazni/Final test se oglašava 48 sata prije početka istog. Polaznici koji ne prisustvuju UT ili FT iste mogu ponovno zakazati ali uz naknadu od 50KM, a za stručne obuke 90KM. (Retest).
 4. Interlingua zadržava pravo izmjene cijena i to objavljuje na web stranici.
 5. Polaznik se može upisati i nakon početka nastave ali bez obaveze Centra da nadoknadi izgubljene časove.
 6. Polaznik ne može prolongirati datum početka nastave.


POLITIKA OTKAZIVANJA KURSA, POVRATA UPLAĆENIH SREDSTAVA I ZAMJENE PREDAVAČA,

 1. Nema povrata depozita u iznosu od 100KM, u slučaju odustanka od kursa za 7 i manje od 7 dana prije početka nastave.
 2. Nema povrata punog iznosa novca za odustajanje od kursa nakon što je kurs počeo. Polaznici se obavezuju uplatiti zaostale iznose ili rate za kurs.
 3. Interlingua zadržava pravo otkazivanja kursa iz razloga malog broja polaznika, zamjene predavača te izmjene i produžetka termina upisa odnosno početka nastave i to najkasnije 2 sedmice od predviđenog datuma početka iste. U slučaju otkazivanja kursa po želji polaznika vrši se povrat uplaćenih sredstava.

POLITIKA ISKLJUČENJA POLAZNIKA SA KURSA

 1. Interlingua zadržava pravo isključenja polaznika koji ne pohađaju redovno nastavu, te čije ponašanje nije u skladu sa Kućnim  redom zgrade tj Pravilnikom škole kao i za one polaznike koji ne plate predviđene novčane iznose za kurs na vrijeme i to bez povrata prethodno uplaćenog depozita, te na njegovo mjesto dovede novog kandidata.
 2. Polazniku je strogo zabranjeno ugovarati poslove sa predavačima u školi, a koji su vezani za djelatnost centra u suprotnom ILS će tražiti nadoknadu izgubljene dobiti te instantno plaćanje penala u iznosu od 1000KM.

*NOTE : Odgovori na pitanja polaznika, informacije o kursu, dogovaranje i otkazivanje termina, primjedbe, sugestije mogu se dobiti ili poslati putem emaila:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli .I.II. PROCEDURA UPISA

 1. Polaznici su dužni prilikom prijave i upisa na kurs ostaviti tačne podatke na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli :

ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresu.

 1. Donja starosna granica za upis na kurseve i odgovarajuće obuke je 16 godina.
 2. Polaznici mogu upisati isključivo početni ili osnovni stepen kursa tj obuke ukoliko ranije nisu izučavali odgovarajući program.
 3. Ukoliko polaznici imaju prethodno znanje iz odabranog programa, te smatra da može ići na napredne stepene, dužni su pristupiti ulaznom testiranju. Na osnovu rezultata istog polaznicima će biti preporučen odgovarajući nivo pohađanja programa, srednji ili napredni.
 4. Polaznici mogu odlučiti da li će upisati predloženi stepen ili želi početi s nižim stepenima.
 5. Polaznici nemaju mogućnost upisa na napredne stepene ukoliko njihovo predznanje ne odgovara tom nivou.
 6. Polaznici svoje mjesto na kursu mogu osigurati isključivo uplatom registracije tj rezervacije za kurs(depozit na info desku ili žiro račun EC Interlingu, do datuma predviđenog za uplate.
 7. Osobe koje se prijave, a ne izvrše uplatu do navedenog datuma gube mjesto na kursu.
 8. Prilikom uplate participacije polaznik je dužan provjeriti  datum početka nastave za svoj stepen i termine u kojima će se nastava odvijati.

10.  Nakon što se dogovore termini za individualne časove ili formiraju grupe za kurs, naknadna promjena termina nije moguća.I.III. FORMIRANJE GRUPA I POKRETANJE PROGRAMA

 1. Nakon ulaznog testa polaznici se raspoređuju u grupe prema nivoima znanja u skladu sa CEFR tabelom nivoa. Ovisno o broju polaznika u svakoj grupi polaznici plaćaju razliku cijene za kurs ukoliko su uplatili depozit tj registraciju za kurs. Ukoliko nisu onda paćaju puni iznosu skladu sa cijenovnikom za odgovarajući broj polaznika u grupi.
 2. Odluka o pokretanju stepena i početku nastave ovisi o tome da li su blagovremeno izvršene uplate. Grupe za kurs se formiraju na osnovu broja prijavljenih osoba (od min 2 do max 8 polaznika u grupi) i izvršenih uplata. Uplate se vrše u skladu sa cijenovnikom EC Interlingua.
 3. EC zadržava pravo da se određeni stepen kursa prolongira ili otkaže ukoliko za njega nema odgovarajući broj zainteresiranih. U tom slučaju, EC će vratiti novac prijavljenim osobama.
 4. EC organizuje kurs za svaku navedenu veličinu grupe, pa i za jednog kandidata. U tom slučaju važi cijena po času tj za individualni program.


NASTAVA I DINAMIKA

 1. Polaznici pohađaju nastavu prema datom rasporedu. Nastavna dinamika može biti intenzivnog, polu-intenzivnog i ekstenzivnog karaktera.
 2. Intenzivni kursevi se pohađaju 3x sedmično po 3-4 časa dnevno ili 4-5x sedmično po 2-4 časa dnevno.
 3. Polu-intenzivni kursevi se pohađaju 2x po 3 časa dnevno ili 3x po 2 časa dnevno.
 4. Ekstenzivna nastava se pohađa 1x sedmično po 3 časa ili 2x sedmično po 2 časa.
 5. Grupna nastava se obično pohađa 2 puta sedmično,  u bloku 1,5h tj. po 2 školska časa od 45' te svaki drugi petak po 2 časa od 45' što je prosječno 5 školskih časova sedmično u ukupnom trajanju kursa od 4 sedmice. (5  časova x 4 sedmice = 20 časova sa uključenim finalnim testiranjima, što čini jedan modul. Jedan nivo sadrži 3-5 modula, a ovisno o nivou prema CEFR-u.).
 6. Dinamika nastave se dogovara u skladu sa mogućnostima škole i zahtjevima većine polaznika.


PROVJERA ZNANJA

 1. Provjera znanja se vrši na zahtjev polaznika ili kandidata, a nakon svakog podnivoa tj svaka 2-3 modula, ukoliko program edukacije sadrži više od 3 modula jednog nivoa odnosno odgovarajućeg programa kursa, te na kraju cjelokupnog programa edukacije.
 2. Provjeru znanja polaznici plaćaju u skladu sa cijenovnikom EC Interlingua
 3. Nakon provjere znanja izdaje se odgovarajući certifikat u skladu sa pokazanim znanjem svih vještina.
 4. Nema provjere znanja nakon jednog mdula za složene programe edukacije.PROCEDURA REGISTRACIJE I NAČIN PLAĆANJA


NASTAVA


Program: G - Rad u grupi


Program I Individualni casovi


PROVJERA ZNANJA

Testiranje za uvid znanja str.jez. mozete izvrsiti na 2 nacina:

1. Provjera znanja sa certifikatom

2. Ulazno testiranje za određivanje nivoa nakon kojeg imate namjeru pohađati trazene kurseve.

PROCEDURA PLAĆANJA

Sve uplate izvrsiti na žiro račun Intelingua d.o.o, br. 1020290000013152 kod Union Banke DD Sarajevo.

Svrha doznake: Uplata za KURS……………….Str.jezika/IT/Administrativni kurs-Daktilografija/Provjeru znanja iz poslovne informatike, stranog ili bosanskog jezika.

Primalac: Interlingua d.o.o. Sarajevo - Centar za strane jezike, usluge i ostalo obrazovanje.
KADA I KAKO?

Upis  na sve kurseve i seminare obično traje od prve sedmice pa do 25-og u svakom mjesecu, a traje 2-3 sedmice. Početak nastave je svake prve sedmice narednog mjeseca. Termini upisa su objavljeni na web stranici škole. Nastava za grupe polaznika se organizuje čim se popuni minimalan broj od 3-4 polaznika u jednoj jezičkoj grupi. Cijena kursa se određuje prema cijenovniku i u skladu sa brojem polaznika u grupi. Maksimalni broj u grupi je 8 polaznika.


Možete se upisati svakog radnog dana od 12-17h uz obaveznu prethodnu najavu telefonom ili emailom(preferiramo).


ILS organizuje nastavu u svakoj opciji vel.grupe tj od 2 do 8 polaznika a polaznik pristaje na iste prilikom upisa. Nacin upisa je takav da nakon ulaznog testa polaznici mogu "upasti" u grupu od 2, 3, 4, 5, .....do max 8 polaznika. Shodno velicini grupe polaznici placaju razliku za kurs. Sto je manji broj polaznika to je kvalitetnija nastava i veca mogucnost participacije na kursu. Dakle mi organiziramo kurs za sve veličine grupa.Interlingua zadržava pravo prolongiranja upisa ili početka nastave (najviše 2 sedmice) te eventualnog otkazivanja kursa. U tom slučaju se vrši povrat sredstava na ime uplate za kurs. 


Svi polaznici koji se upišu na kurs rade  ulazno testiranje, provjeru znanja gramatike i vokabulara te procjenu vještina na produktivnom i receptivnom nivou. Takođe svi polaznici, prema potrebama, popune TNA - Anketu analize potreba polaznika kurseva. U ovom slučaju postoji mogućnost pomjeranja polaznika na više/niže nivoe, a u skladu sa nivoom znanja engleskog jezika u smislu gramatike, vokabulara, pisanja, čitanja, slušanja, govora i sl. tj. prema CEF skali Vijeća EU.

Uplata registracije iznosi min 100KM, ista se uplaćuje prije ulaznog testiranja tj 14 dana prije početka nastave. Ostatak iznosa za kurs u iznosu ovisnom o broju polaznika u grupi se uplaćuje 7 dana prije početka nastave odnosno nakon objave rezultata ulaznog testa.ODUSTANAK OD KURSA/CANCELLATION

1. U slučaju odustanka od 7 i više dana prije početka nastave vrši se povrat uplaćenih sredstava na ime kursa.

2. Za odustanak od 6-2 dana prije početka nastave zaračunava se registracija 100KM do 150KM, ovisno o programu kursa, osim u slučaju teže bolesti(uz dokaz doktora) gdje se zadržava iznos od 50% cijene registracije kursa tj 75KM.

3. U slučaju odustanka DAN PRIJE početka nastave ili nakon početka nastave zaračunava se cjelokupan iznos tj 100% uplaćenih sredstava na ime kursa.
KOLIKO KURSEVA/MODULA  U JEDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI?

(klikni na čonk u naslovu)


Prema EU standardima tj CEF-u postoji 6 EU nivoa/ kurs-knjiga (A1 beginner to C2 proficiency).  U našoj školi su slijedeći nivoi:


TOTAL ENGLISH - Starter(3-4 modula), Elementary(4 modula), Pre-Intermediate(4 modula), Intermediate(5 modula), Upp-Intermediate(5 modula), Pre-Advance(5 modula),


CUTTING EDGE/CAE - Advanced(po 5 modula), Mastery 1(po 5 modula), Mastery 2(po 5 modula), a svaki od tih modula po 20 časova.


Schritte - Njemačli jezik


SCHRITTE 1 - A1.1 (2 modula po 20 časova)/Starter; SCHRITTE 2 - A1.2 (2 modula)/Beginner, SCHRITTE 3 - A2.1 (2 modula)/Elementary, SCHRITTE 4 - A2.2 (2 modula)/Pre-intermediate; SCHRITTE 5 - B1.1 (3 modula)/Low-intermediate, SCHRITTE 6 - B1.2 (3 modula)/ Intermediate; ASPEKTE 2.1 - B2.1(5 modula po 20 časova)/Up-intermediate; ASPEKTE 2.2 - B2.2 (5 modula)/Pre-advance; ASPEKTE 3.1 - C1.1 (6 modula)/Advanced; ASPEKTE 3.2 - C1.2 (6 modula)/Higher Advance.


U jednoj školskoj godini, od 1.septembra tekuće do 31.avgusta naredne godine možete u prosjeku završiti 3-4 EU nivoa tj 12-16 modula (3-4 knjige-EU nivoa ), i to ovisno o vašem vremenu i intenzitetu pohađanja kurseva. Broj mjesečnih upisa u jednoj šk.godini iznosi 15, 11 redovnih i 4 za ljetne intenzivne kurseve.


a new_intensive course_application_2019_20.pdf
 
178006