English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Strani jezici - Individualni časovi, intenzivni kurs

INDIVIDUALNI ČASOVI/

One to one - Ako želite EFIKASNO I BRZO učiti strani jezik  onda su  individualni casovi pravi izbor za vas. Ako ste prezaposleni,  nemate puno vremena i često ste na službenim putovanjima naš fleksibilni program, skrojen prema vašim potrebama, će u potpunosti odgovarati vašim zahtjevima. Dopunite ili proširite svoje znanje, govorne vještine, poslovnu korespondenciju, naučite prezentirati, pregovarati ili voditi sastanke na nekom od stranih jezika. Intenzitet nastave je prilagođen vašim mogućnostima i  potrebama. Bićete prezadovoljni rapidnim napretkom te programom koji će obuhvatiti sve vještine i sve to sa vrhunski obrazovanim i prema međunarodnim standardima obučenim predavačima, a onda je to pravi izbor za vas. Zajedno sa vama pravimo raspored u fleksibilnim terminima u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima. Možete se upisati svakog mjeseca u toku jedne godine.
Individualna i fleksibilna nastava

Individualna nastava vam nudi maksimalnu fleksibilnost. Raspored i organizacija časova su osmišljeni tako da u potpunosti zadovolje Vaše potrebe za snalaženjem na stranom jeziku.


Namenjena je

polaznicima koji usprkos popunjenom rasporedu žele brzo da nauče novi strani jezik.


Prednosti

 • 100%-tna pažnja vašeg nastavnika
 • Fleksibilni raspored prilagođen vašem ispunjenom danu
 • Vi odlučujete kojim tempom učite
 • Brz napredak, dugotrajni rezultati
 • Puna fleksibilnost
 • Govorite najmanje 50% vremena
 • Sva pažnja je usmerena na Vas
 • Mislite i govorite na novom jeziku od početka nastave
 • Osnovne teme su izabrane u skladu sa vašim potrebama(TNA-Analiza potreba polaznika)
 • Od početka razmišljate i govorite na stranom jeziku bez prevođenja na maternji jezik
 • Kandidat sam pohađa kurs i prelazi više gradiva nego u grupi(ovisno o mogućnostima)


Dinamika

Intenzitet i dinamika pohađanja

Intenzivni program: 4-5x sedmično po 2, 3 ili 4 časa dnevno u trajanju od 1,2 ili 3 sedmice.

Semi - Intenzivni program: 1-3x sedmično po 2 ili 3 časa dnevno u trajanju od 4, 5 ili 6 sedmica.                                                                                     Cijene


Cijene za intenzivni program

Cijena za intenzivni program je 560KM za 20 časova(1 modul). Plaćaju se modularno. Pohađaju se modul po modul. Nema daljih popusta na količinu časova.


Cijene za Semi ili polu-intenzivni program sa uključenim popustima na količinu časovaTok programa:

 • optimalna iskorištenost časova - najmanje 90% vremena govorite na stranom jeziku. Da biste prošli jedan nivo/knjigu u grupi treba Vam 80 do 100 časova, ovisno o nivou! Ako dolazite 2 puta nedjeljno po 2,5 časa u prosjeku(1č=45min), svaki drugi petak je treći dolazak po 2 časa, proći ćete jedan modul mjesečno odnosno 4 modula=1 knjiga/EU nivo za 4 mjeseca. Kraći period se postiže intenzivnijom nastavom.


 
162062