English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Provjera znanja, sa potvrdom, str. jezika/računara 150KM

 PROVJERA ZNANJA! Sa potvrdom o nivou znanja stranog jezika/ poznavanja rada na računaru/slijepog kucanja

Imate znanje!? Želite certifikat? Možete provjeriti nivo znanja stranog jezika, pismenu i usmenu kompetenciju iz engleskog, njemačkog, i dr. str. jezika, poznavanja rada na računaru, daktilografije isl.  te tako brzo i jednostavno steći odgovarajući certifikat za posao, vizu ili studij, a bez pohađanja kurseva. Znanje možete provjeriti iz općeg, poslovnog ili stručnog stranog jezika, IT i sl.kucanja odn


daktilografije.PROVJERA ZNANJA STRANOG JEZIKA


Test str.jezika podrazumjeva provjeru svih vještina: Govor, Slušanje, Pisanje, Čitanje, Razumjevanje teksta, te Gramatika i Vokabular. Trajanje testa je oko 2,5 sata. Provjeru vrše profesori stranih jezika, uposlenici naše škole. Termin možete zakazati u radno vrijeme škole i u skladu sa Vašim mogućnostima. Nakon urađenog testa certifikat o odgovarajućem nivou znanja se izdaje u roku 24h.


Cijena: 150KMCertifikati  - Saglasnost Federalnog ministarstva obrazovanja

Certifikati, uvjerenja ili svjedožbe o uspješno završenom programu usavršavanje se izdaju nakon ispita, pismene i usmene provjere znanja, i to za nivoe:

Pripremni

A1

In Certifi. A1

nakon odslušanih 80 časova   ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Osnovni

A2

In Certifi. A2

nakon odslušanih 240 časova   ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Prijelazni

B1

In Certifi. B1

nakon odslušanih 340 časova   ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Samostalni

B2

In Certifi. B2

nakon odslušanih 540 časova   ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Napredni

C1

In Certifi. C1

nakon odslušanih 760 časova   ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Vrsni

C2

In Certifi. C2

nakon odslušanih 960 časova ili pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Tabela 4

*Note: Nakon završenih In A1, A2, B1, B2, C1, C2 nivoa, a nakon finalne provjere znanja svih vještina, te uspješno položenih testova u našem centru polaznici će dobiti odgovarajuće certifikate o uspjehu, o znanju datog nivoa. Odlukom Fedralnog minstarstva obrazovanja Interlingua je dobila Saglasnost na programe A1-C2, Br.03-38-8-301/03, te takođe i pozitivno Mišljenje istoimene institucije. Nakon ostalih kurseva Interlingua izdaje Certifikat o pohađanju, a nakon svakog modula Izvještaj o progresu.


Za koga je namijenjeno?


Za pojedince


Ako vam je potrebna potvrda kojom bi dokazali znanje stranoga jezika ili certifikat o poznavanju rada  na računaru tj. računarskih vještina, daktukografije i sl. lneželite pohadati kurs, u Interlingua Edukacionom Centru Sarajevo možete pristupiti testiranju te dobiti validan certifikat. Testiranje se provodi u bilo kojem terminu tj onom koji sami izaberete. Test se sastoji od pismenog i usmenog dijela i traje od 1,5 - 2,5h ovisno o vrsti testiranja.


FL Certifikat - Nakon uspješno položenog testa znanja stranog jezika izdati cemo vam potvrdu u skladu s jezicnom mapom Vijeca Europe odnosno certifikat In-Interlingua Language School prepoznatljiv u našoj zemlji,  a i šire. Opis nivoa CEF(click)


Za firme

Provjera znanja stranog jezika za kandidate koji konkurišu za posao, u Vašoj firmi, banci ili instituciji. Mi imamo preko 25 godina iskustva. Samo u mjesecu oktobru p.g. smo obavili testiranje preko 2000 kandidata drzavne agencije.

U Interlingua Edukcionom Centru Sarajevo organiziramo testiranje znanja stranih jezika vaših zaposlenika ili kandidata za radna mjesta u vašoj firmi. Testiranjem provjeravamo sve jezicne vještine na stranom jeziku, a možemo prirediti i poseban test koji ce biti prilagoden vašoj djelatnosti i radnim mjestima za koja je testiranje potrebno. Rezultate testiranja možemo izraziti na bilo koji nacin koji vam je potreban: kao opis postignutih sposobnosti na stranom jeziku, postignuti stupanj znanja stranog jezika, postignuta razina po referentnom okviru Vijeca Europe ili nekom drugom kriteriju.  Testiranje kandidata se izvodi na svojim lokacijama ili na lokacijama klijenta. Naš stručni tim kontaktira kandidate i dogovora termine testiranja. U slučaju da se kandidat ne odazove na testiranje,  Interlingua organizira dodatne termine testiranja i o tome obavještava naručitelja i kandidata. Izvještaj za svakog kandidata podnosi se u pisanom ili elektroničkom obliku ovisno o dogovoru. Cijena testiranja ovisi o razini znanja, oblika vještina, broja polaznika te izdavanju certifikata ili izvještaja o uspjehu, a za koju je potrebno provesti testiranje. Za više informacija pošaljite nam upit na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli


Testiranje kandidata za posao

Testiranje znanja pojedinog nivoa stranog jezika uključuje pismeno i usmeno testiranje u ukupnom trajanju od 150 minuta, 2.5 sata. Prema potrebi, testiranje sadrži i provjeru znanja stranog jezika u ciljanim područjima ovisno o djelatnosti naručitelja i radnom mjestu za koje se kandidat natječe. Testiranjem se utvrđuje znanje stranog jezika u sljedećim područjima:

- Poznavanje vokabulara
- Gramatika u funkciji govora
- Govorne vještine - Tečnost / Tačnost u govoru
- Razumijevanje teksta, pisanje, slušanje


CIJENA


NOVA Cijena testiranja za jednog ili dva kandidata

u jednom terminu je 150KM+PDV /cijena se dijeli po osobi, a za više kandidata kako slijedi:

3-4 kandidata u jednom terminu dijele CIJENU od 200KM+PDV

5-6 kandidata u jednom terminu dijele CIJENU od 300KM+PDV

Za 8+ kandidata, cijena 50KM po osobi.


*Za članove porodice i bračne parove odobravamo popuste


U sve cijene nije uključen PDV


Testiranje za firme - Cijena po dogovoru

Ovisno o lokaciji testiranja škola može odobriti popust do 50%

(Važi za veći ugovoreni broj polaznika firme, a preko 10 kandidata)

Za ostale varijante provjere znanja cijena se formira u dogovoru sa klijentom.
 NIVOI


Stepeni

Opis

A1

Početnik

Ne poznaje jezik ili može prepoznati poznate riječi. Može upotrebljavati  jednostavne fraze i rečenice za opisati ili pitati za neke stvari. Može napisati razglednicu ili kratku poruku te pročitati veoma kratak i jednostavan tekst.

A2

Osnovno znanje

Može  izmijeniti riječi o nekim društvenim temama, sudjelovati u komunikacijskim situacijama, iako obično ne može dovoljno razumjeti  kako bi sam održavao komunikaciju. Jednostavnim izrazima može opisati svoju obitelj i druge ljude, uvjete života itd.

B1

Niži srednji/

Srednji

Nepripremljen može sudjelovati u razgovorima o poznatim temama i temama tvog interesa. Može pričati priču ili sadržaj knjige ili film a i opisati svoje reakcije. Može razumjeti glavne tačke mnogih TVradio programa o tekućoj problematici, te razumijeti standardni govor o poslu, školi, odmoru, itd. Može se snaći u većini situacija dok putuje u neku zemlju.

B2

Viši

Srednji

Može  dati  jasne, detaljne opise na niz tema vezanih za tvoju profesiju i interese. Može dati  mišljenje na temu. Može razumjeti većinu TV vijesti, programe tekućih poslova i većinu filmova na standardnom dijalektu. Može  koristiti jezik sa dozom rječitosti i spontanosti koji omogućavaju kontakt s izvornim govornikom. Može sudjelovati u diskusijama o poznatim temama, podupirući svoja gledišta.

C1

Niže Napredno znanje

Uspješno i precizno može formulirati i prenijeti ideje i mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno može opisati i predstaviti složene teme. Može razumjeti specijalizirane članke čak i kad nisu vezani za vlastitu struku. Može se razgovijetno i spontano izraziti bez dugog traženja izraza. Jezik može koristiti uspješno za društvene i profesionalne svrhe. Bez mnogo muke može razumjeti TV programe i filmove.

C2

Više napredno znanje

Nema problema u razumijevanju bilo koje vrste govornog jezika, bilo živućeg ili emitiranog. Uspješno može sudjelovati u diskusijama na razne teme te upotrebljavati idiomekolokvijalizme.PROVJERA ZNANJA ZA RAD NA RAČUNARU


Možete provjeriti poznavanje rada na računaru, osnovni i napredni paket. Osnovni paket obuhvata provjeru znanja MS Office, Windows, Internet, napredni Word, Excel, Access, kao i znanje iz grafičkog i web dizajna(Corel, Quark-XP. Adobe paket i sl), zatim programiranja(Jezik C, C++), projektovanja(Auto Cad 2D, 3D).


Cijene provjere poznavanja rada na računaru su sijedeće:, Osnovni paket koji obuhvata Word, Excel, Win, Internet, cijena iznosi 150KM+PDV. Dodatna opcija PPT, ACCESS se plaća osnovna cijena + 50KM+PDV. Provjera naprednijeg znanja Word-a, Excela, Access-a ili neke druge opcije poput grafičkog ili web dizajna, ta je opcija skuplja i cijena iznosi 220KM+PDV, zatim projektovanja ili programiranja 250KM+PDV. Ispit se završi u jednom danu kao i izdavanje certifikata, uz prethodnu najavu i rezervaciju termina. Uplata se vrši na žiro račun škole, unaprijed, prilikom popunjavanja aplikacije u školi!!
PROVJERA ZNANJA IZ DAKTILOGRAFIJE/SLIJEPOG KUCANJA


Provjera znanja slijepog kucanja ili kucanja na računaru sa uključenim praktičnim vježbama odgovarajućeg broja sati 20-30, iznosi 235+PDV . Nakon uspješno položenog ispita izdaje se odgovarajući certifikat.

NIVOI

Kurs se realizuje u dva nivoa: Kompjuterska daktilografija I i II. Po završetku KURS modula svakog od nivoa, organizuje se završni test koji obuhvata gradivo ovisno o vrsti kursa i dužini trajanja, a nakon uspješno položenog testa izdaje se uvjerenje/certifikat po uspješno završenom kursu.Kandidati koji ne pokoze test dobijaju certifikat o pohađanju kursa uz uslov 75% prisutnosti na nastavi.


Broj polaznika u grupi je minimum 4 do maksimum 8. Literatura se posebno plaća, Kompjuterska daktilografija I ili II..Narudžba knjiga se vrši nakon uplaćene registracije. Knjige se takodje mogu unajmiti ili dati na privremeno koristenje.


UPIS U TOKU! DO svakog 15. i 25.-og u mjesecu, početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca.

Naš EC Interlingua će svim polaznicima, a nakon kursa,  po mogućnosti pružiti mentorsku podršku  za povezivanje s potencijalnim poslodavcima, objaviti listu osposobljenih polaznika na web stranici, te eventualno istu poslati potencijalnim poslodavcima.


Provjera znanja iz daktilografije uglavnom podrazumjeva pravilno slijepo kucanje, normalne brzine, kao i poznavanje obrade texta, Word, odn kreiranja tablica Excel. 
Provjera znanja obrade teksta ili kreiranja tablic. Cijena 195KM+PDV, dodatna opcija provjere po vještini obrade texta/kreiranja tablica, iznosi 50KM+PDV po vještini.
PROVJERA BRZINE KUCANJA I ODREĐIVANJE KLASE


Posebna provjera za kandidate koji imaju znanje, a vezano za brzinu kucanja, ocjenjivaće se i odrediti klasa u brzini svakog zainteresiranog polaznika. Da bi polaznik polagao za određenu klasu mora imati uverenje o završenom cijelom kursu daktilografije. Provjera takvog znanja je 295KM + PDV.

Da bi polaznik polagao za klase u daktilografiji odnosno stekao zvanje profesionalnog daktilografa, mora znati slijepo da kuca. Ovo znanje mora dokazati svijedočanstvom srednje škole ili certifikatom sa kursa daktilografije tj slijepog kucanja, gdje se vidi da je imao kao predmet daktilografiju, korespodenciju ili sličan predmet ili uvjerenjem bilo koje škole o završenom najmanje jednomesečnom kursu daktilografije (može i uvjerenje za poslovnog sekretara, tehničkog sekretara, petomjesečni ili devetomjesečni kurs daktilografije).

Polaganje se može zakazati u roku od jednog dana.

Prilikom polaganja polaznici prekucavaju tri različita teksta, svaki po 5 minuta, koji se posle pregledaju i prebrojavaju se otkucaji. Za konačni broj postignutih otkucaja u minuti uzima se najbolji rad.

Da bi polaznik dobio uvjerenje o određenoj klasi potrebno je da:

  • za IA  klasu ima 350 i više otkucaja u minuti,
  • za IB  klasu ima od 300 - 349 otkucaja u minuti
  • za II   klasu ima od 250 - 299 otkucaja u minuti
  • za III  klasu ima od 160 - 249 otkucaja u minuti.

Po položenom ispitu, polaznik dobija uvjerenje o posedovanju klase za koju su položili sa brojem postignutih otkucaja u minuti.


Investirajte u znanje i u Vašu profesionalnu budućnost!

Procedura prijave

Molimo da printate, popunite aplikaciju, koju možete downloadovati sa naše stranice, APLIKACIJA ZA UPIS NA KURS, ili Prihvat ponude za provjeru znanja, te skeniranu posaljete emailom. Nakon uplate, na ziro racun skole br.: 1020290000013152 kod Union banke DD Sarajevo, svrha doznake: Provjera znanja str.jezika; Provjera znanja rada na računaru; Provjera znanja iz slijepog kucanja/daktilografije. Primalac: Interlingua d.o.o. Centar za strane jezike, usluge i ostalo obrazovanje; Iznos 150KM+PDV(175,5KM), odmah u roku 24h organizujemo ispit, pismeno i usmeno, te u istom danu zavrsavamo administriranje i dodjelu certifikata. Ispit se organizije nakon sto uplata legne na nas Ž.R.


PROCEDURA PRIJAVE, PLAĆANJE, UPISA


NASTAVA

Program: G - Rad u grupi

Program I Individualni casovi

PROVJERA ZNANJA

Testiranje za uvid znanja str.jez. mozete izvrsiti na 2 nacina:

1. Provjera znanja sa certifikatom

2. Ulazno testiranje za određivanje nivoa nakon kojeg imate namjeru pohađati trazene kurseve.


PROCEDURA PLAĆANJA

Sve uplate izvrsiti na žiro račun Intelingua d.o.o, br. 1020290000013152 kod Union Banke DD Sarajevo.

Svrha doznake: Uplata za KURS……………….jezika/Provjeru znanja stranog ili bosanskog jezika.

Primalac: Interlingua d.o.o. Sarajevo - Centar za strane jezike, usluge i ostalo obrazovanje.
 
175573