English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

KURS KALENDAR

NEW - KURS KALENDAR 2018/19
UPIS I POČECI NASTAVE U 2019.g. klikni na sliku!PROCEDURA UPISA

NASTAVA

Program: G - Rad u grupi

Program I Individualni casovi

PROVJERA ZNANJA

Testiranje za uvid znanja str.jez. mozete izvrsiti na 2 nacina:

1. Provjera znanja sa certifikatom

2. Ulazno testiranje za određivanje nivoa nakon kojeg imate namjeru pohađati trazene kurseve.


PROCEDURA PLAĆANJA

Sve uplate izvrsiti na žiro račun Intelingua d.o.o, br. 1020290000013152 kod Union Banke DD Sarajevo.

Svrha doznake: Uplata za KURS……………….jezika/Provjeru znanja stranog ili bosanskog jezika.

Primalac: Interlingua d.o.o. Sarajevo - Centar za strane jezike, usluge i ostalo obrazovanje.

https://calendar.google.com/calendar/b/2/r?pli=1&t=AKUaPmZb0F9MfiuqHAUkEvTikNR4ygsS8cmvXxhpEtSbobytywkqYNUrPGtg_QRDLEoRzIVmhUbuRjL93Fo4T6Km58bGW6OVWA%3D%3D

 
178004