English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

ŽELITE RADITI U NAŠOJ ŠKOLI?


Profesori engleskoh jezika, koji se žele pridružiti našem stalnom timu trebaju, pored završenog Filozofskog fakulteta (4-years study) ili Bologna 3+2, posjedovati i Cambridge CELTA certifikat (o poznavanju nastavnih pristupa i metoda predavanja odraslim osobama), TEFL, IHC ili neki drugi sličan certifikat kao ekvivalent,  te CPE Cambridge certifikat, nivo C2, o poznavanju engleskog jezika na nivou obrazovanog izvornog govornika tj. "Native Speaker-a". Navedeni ispiti i treninzi se mogu organizovati za predavače u toku rada u našoj zemlji ili inostranstvu kao i u saradnji sa Britanskim Savjetom BiH. Predavači koji žele honorarno raditi u našoj školi bi trebali zadovoljiti zahtjeve iz opcije 2, navedene u tekstu ispod te poznavanje engleskog jezika na nivou C2 (CPE)Kako doći do traženih kvalifikacija? Aplikanti mogu izabrati više opcija pohađanja obuke tj Cambridge CELTA, treninga za predavače :


(1)Prva opcija je samo finasirajuća.  Predavači mogu pohađati navedeni trening u susjednim zemljama kao npr kod nekih nama najbližih članica IHWO-Training Department iz Ljubljane(IH Mint), Beograda(IH Belgrad) ili u Britanskom savjetu BiH. Trening traje oko mjesec dana ovisno o intenzitetu nastave i organizuje se u punom radnom vremenu oko 6 sati dnevno što uključuje  "Input" i "Teacher Practice". Sve troškove snose sami kandidati. Predavači-aplikanti koji sa uspjehom završe  navedeni trening mogu automatski dobiti posao u našem centru.


(2) Druga opcija/jeftinija je za aplikante koji nisu u mogućnosti iz finansijskih ili nekih drugih razloga da odmah pohađaju navedenu obuku. U drugoj opciji, a s ciljem približnog dostizanja zahtjeva škole te efikasnijeg rada predavača, naš tim je te pristupio organiziranju TT jedno(dvo)dnevnih seminara kao i višesedmično observiranje potencijalnih predavača u posebno formiranim grupama tj. kraću procedura zapošljavanja.


(1) Nakon prijave na konkurs kada se prikupi odgovarajući broj prijava kandidati popunjavaju radne aplikacije koje sadrže i provjeru znanja iz metodike predavanja engleskog ili drugog stranog jezika aplikacija.

(2) Naš menadžment pozove uglavnom sve prijavljene kandidate na intervju gdje se kandidati informišu o proceduranma zapošljavanja te same obuke ili seminara za iste. Razmatra se i mogućnost sticanja CELTA /CPE kvalifikacija kao standarda koje je škola usvojila.

(3) Organizacije TT jednodnevnih seminara te probnih časova - TPC (Teacher Practice) u nekoj od  grupa. Predavači-kandidati dobiju mentore koji obzerviraju rad kandidata tj implementaciju teoretskog dijela u praksi, planiranje časova i sl, te vrše evaluaciju rada odn. korekciju grešaka kod kandidata.

(4) Nakon završetka TT seminara te praktičnog dijela pristupa se potpisivanju ugovora te dodjeli certifikata za uspješne predavače. Kandidatima se u skladu sa obimom poslovanja te rezultatima pokazanim u praksi dodjeljuju odgovarajući poslovi. U toku prvih 6-12 mjeseci rada predavači mogu raditi po ugovoru o djelu ili autorskom radu tj. kao spoljni saradnici, a plaćanje se vrši  po času.

(5) RADNI ODNOS - Ukoliko aplikanti nemaju tražene kvalifikacije (CELTA ili ekvivalent) ne mogu biti primljeni u radni odnos ili početi raditi u nastavi u punom radnom vremenu sve dok ne završe navedeni trening (osim u slučaju povremenih part-time poslova, probnih časova u svrhu edukacije, rada uz mentorstvo i sl.) 

Svi predavači koji su pokazali relativno dobre rezultate u teorestkom i praktičnom dijelu TT seminara mogu dobiti priliku za puno radno vrijemeOd uposlenika se traži : Svi uposleni  predavači trebaju imati odgovarajući standard u skladu sa zahtjevima škole te imati stručan i poslovan pristup prema polaznicima kurseva kao i određene kvalitete kao ličnost.  Mi trebamo profesore koji imaju puno razumijevanja za svakog polaznika, one predavače koji su : sposobni prepoznati njihove potrebe, strpljivi,  zrače samouvjerenošću i imaju smisla za humor. Profesionalci koji su kreativni, znaju raditi svoj posao, istraživački naklonjeni, planiraju svoje časove i uvijek su spremni da ih održe; profesionalci koji :  mogu raditi u timu, poštuju odluke menadžmenta škole, te prihvaćaju dobronamjerne kritike, su oni  koji su dobrodošli u našu školu. Sve ove kvalitete će omogućiti uspješnu saradnju između nas i kandidata koji žele postati dio našeg profesionalnog tima. Tu je uvijek spreman, za pomoć, tim senior nastavnika koji će vam po potrebi organizirati treninge, konsultacije i radionice kao i menadžment škole.
 
     


 
 


 
178007