English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Franšiza/Licenca
Četvrtak, 10 Septembar 2015 10:44

FRANŠIZA/LICENCA  - Interlingua Language School.

Želite postati franšizni partner, škole stranih jezika  internacionalnog i univerzitetskog iskustva, osnovane 1988 godine, sa više od 30 godina iskustva u organiziranju stranih jezika? Želite da Vaši klijenti budu odrasli, teens, djeca od 4 do 12 godina? Želite raditi po već oprobanoj i provjerenoj metodi, dokazanoj na nekoliko desetina hiljada polaznika iz naše zemlje i svijeta? Imate potrebu za radnim materijalima, radnim skicama, procedurama, vodičima za rad sa odraslima, i mladim ljudima? Ili imate potrebu za treningom, edukacijom, podrškom, izradom poslovnog plana za Vas i Vaše nastavnike? Onda je Interlingua franšizni paket pravi izbor za Vas! DOBRO DOŠLI!!

Kako dobiti franšizu/licencu Interlingua Language School ?


Šta je franšiza? Franšiza je oblik licenciranja po kome se vlasnik usluga (DAVALAC FRANŠIZE), obavezuje da, uz novčanu naknadu, prenese drugoj ugovornoj strani pravo na distribuciju svojih usluga na određenoj teritoriji, na osnovu uključivanja PRIMAOCA FRANŠIZE u poslovni sistem davaoca franšize, kroz ustupanje trgovinske marke, kao i nadzora nad poslovanjem primaoca franšizinga. Franšiza je sistem proširenja poslovanja i distribucija proizvoda i usluga, te mogućnost vođenja poslovanja pod prepoznatljivim imenom. Davalac franšize licencira svoje trgovačko pravo (brend) i svoj način rada (sistem poslovanja) određenom korisniku franšize, koji se slaže da će poslovati u skladu sa uslovima iz ugovora o franšizi. Primalac franšize i dalje posluje kao i ranije (na sopstveni rizik i sa sopstvenim resursima), ali pod brendom davaoca franšize.


Kod ovakvog oblika poslovanja, obaveze davaoca franšize su: ustupanje prava vršenja usluga primaocu franšizinga, ustupanje upotrebe robnog i uslužnog žiga, ustupanje prava upotrebe poslovnog imena, memornduma, kao i vršenje nadzora nad poslovanjem primaoca franšize. Obaveze primaoca franšize su: poslovanje u skladu sa uputstvima davaoca franšize, primjena propisanih standarda poslovanja, obaveza čuvanja poslovne tajne, kao i obaveza plaćanja naknade davaocu franšize.


Kako postati franšizni centar Interlingua Language School?


Sva zainteresovana pravna lica, pored propisanih obaveznih uslova, treba da ispunjavaju poslovne i kadrovske uslove, obzirom da primalac franšize posluje pod okriljem EC Interlingua doo, u cilju uskladjivanja načina rada i poslovanja.


Koje su prednosti franšize?


Primalac franšize će koristiti uspješno i poznato poslovno ime i reputaciju EC Interlingua d.o.o, i u skladu sa tim, smanjuje rizik od neusjpeha u svom poslovanju. Na ovaj način, primalac franšize nudi krajnjim korisnicima standardni kvalitet pružanja usluga kroz potvrđeni sistem poslovanja i stiče korist od razvojnog programa EC Interlingua doo. Franšiza predstavlja otvoreni put ka razvijenom tržištu pod imenom EC Interlingua doo, omogućuje sticanje profita sa minimalnim rizikom i pruža korištenje afirmisanog poslovnog imena EC Interlingua doo, koje već godinama unazad uliva povjerenje korisnicima.


Perfektni uslovi za biznis!

 • Minimalno inicijalno ulaganje od 1.000 KM za svaku programsku jedinicu, po stranom jeziku, po tematici i po jednoj godini franšize(za inicijalni franšizni honorar),
 • Pored početne, inicijalne naknade, plaća se mjesečna kvota u iznosu od 10% od bruto prodaje franšiznog jezičkog centra. 
 • Minimalan period na 3 godine sa mogućnošću obnavljamja ugovora za još 3 godine itd.
 • Nakon isteka roka od 6 godina, klijenti zadržavaju naziv brenda uz plaćanje godišnje registracije od 500 KM, te franšizne naknade u iznosu od  7,5% bruto prodaje FJC.
 • Možete birati samo jednu od 3 vrste franšize po jednoj programskoj jedinici i to: za odrasle, teens i djecu od 4-12 godina.
 • Svaku programsku jedinicu čini po jedan strani jezik. Jezici za koje se daje franšiza su Engleski i Njemački koji mogu biti opće, poslovne i strukovne tematike.
 • Dodatni iznosi na inicijalno plaćanje za odabranu drugu ili treću vrstu tematike od 500 KM godišnje po tematici(opći, poslovni ili strukovni)
 • Dodatni iznosi na inicijalno plaćanja za odabranu drugu ili treću programsku jedinicu od 500 KM godišnje po jedinici vrste(odrasli, teens ili djeca od 4-12 godina). 
 • Dodatni iznos na inicijalno  plaćanja za odabrani drugi jezik od 500 KM godišnje(engleski ili njemački).
 • Dodatni iznos na inicijalno plaćanje je 250 KM po svakom slijedećem strukovnom programu(medicina, avijacija, građevina, pravo, ekonomija, policija, osiguranje, poljoprivreda i mnogi dr.)
 • Plaćanje inicijalnog punog iznosa se vrši na minimum 3 i maksimum 6 godina.Kako izgleda odabrana franšiza?


PRIMJER 1      ............................ 1000KM + 10% bruto  prodaje FJC za period do 6 godina,

                                                      500KM+7,5% bruto prodaje FJC za preko 6 godina.


UKLJUČENO JE:


Programska jedinica: ODRASLI

Jezik: ENGLESKI

Tematika: OPĆA


DODATNA PROGRAMSKA JEDINICA, TEMATIKA ILI STR.JEZIK: 500 KM godišnje po tematici, PJ i Str.jeziku.
Za detaljne informacije možete se obratiti na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli  ili kontakt telefon +387 33 202 976 
173891