English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Cijene**New - Strani jezici
Nedjelja, 18 Septembar 2016 14:03

STRANI JEZICI - CIJENOVNIK USLUGA  16+

VELIKI POPUST u školskoj 2016/17 Ovaj cijenovnik baziran je na kalkulaciji od 3-10 polaznika u jednoj jezičkoj grupi, za GRUP-grupni program kursa, 2 polaznika za SEMI-poluindividualni program, te 1 polaznik za INDI-individualni program. U skladu s tim postoji više vrsta cijena.  GRUP kurs je uobičajen  zahtjev klijenata. To je kurs koji traje 4 sedmice, a pohađa se 2 puta sedmično po 2 šk-časa, te svaki drugi petak po 2 časa, što je u prosjeku 5 šk.časova sedmično, total 20 časova od 45' za mjesec dana. Polaznici koji pohađaju kurseve stranih jezika, Individualni program(1-2 polaznika), Polu-individualni(3-4 polaznika) ili grupni program(5-10 polaznika), prvo uplaćuju upisninu (registration fee) u iznosu od 100KM, zatim ostatak iznosa za kurs do početka nastave a ovisno o broju polaznika u grupi tj. kako je navedeno u tabelama ispod. Ispiti za certifikate, nakon svakog 2. ili 3. modula odn. podnivoa te nakon pređenog cijelog nivoa 4-6 modula,  se plaćaju posebno i nisu uključeni u cijenu kursa. ILS zadržava pravo izmjene cijena i produženja upisa do max. 4 sedmice. Cijenovnik važi od februara 2018. Cijene kurseva, provjere znanja, instrukcija i sl.  date su u tabelama 1-5. UNIVERSAL CURRENCY CONVERTERKONTAKT(klikni)
Intenzitet kursa može biti: 1. ekstenzivan (EKSTI) 1x sedmično po 3 časa, 2x sedmično po 2 časa, jedan modul traje 5-6 sedmica, 2. poluintenzivni (POLI) 2x2 časa sedmično+svaki drugi petak po 2 časa, u prosjeku 5 časova sedmično, jedan modul traje 4 sedmice ili 3. intenzivni (INTI), 4-5x po 2 časa sedmično, jedan modul traje 2-3 sedmice. Nastava se može organizirati ovisno o izboru većine klijenata. U sva tri oblika dinamike pohađanja dodaje se jedan dolazak više, obično zadnji petak u mjesecu ukoliko ođe do gubitka nastave uslijed praznika i sl. Dinamika nastave za manje grupe se reguliše posebnim rasporedom!DISKONTNE CIJENE (-50%) ZA INTENZIVNE KURSEVE(klikni na link)                       DINAMIKA NASTAVE                      
EKSTENZIVNI  
    POLU-INTENZIVNI*      
   INTENZIVNI      
 2x2 ili 1x 3 časa(45')
2-3x 2 časa(45')*
4-5x2časa(45')
20č/modul/5-6 sedmica
20č/modul/4 sedmice
20č/modul/2-3 sedmice

NOTE: *svaki drugi petak +2 časaNivoi (klikni)   

CIJENOVNIK USLUGA  - ILS Interlingua

POLUINTENZIVNI STANDARDNI PROGRAM

  CIJENOVNIK KURSEVA PO JEDNOM MODULU od 20 časova/15h (A1-C1)

   Sedmični  fond sati       Tip kursa
Broj polaznika u grupi

Broj časova za jedan modul

             Cijena po polazniku/modul                     PDV uključen u cijenu

POLI/INTI  GRUP 9-10
20 čas.              100KM (za firme)
POLI/INTI
GRUP       8      
20 čas.

  125KM

POLI/INTI
GRUP 6-7
20 čas.   135KM
POLI/INTI
GRUP 4-5 20 čas.  150KM
POLI/INTI SEMI GRUP320 čas. 185KM
POLI/INTI SEMI220 čas. 275KM
Tabela 1
1.čas=45'

FIKSNI TERMINI

INDI - INDIVIDUALNI ČASOVI - CIJENA PO ČASU
Sedmični  fond sati 
Br. PolaznikaFiksni/Fleksibilni termini
Min. časova u paketu

       Cijena paketa (po času/45')                  PDV uključen

POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično

1

FLEKSI
20 časova 640KM(32KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično1FLEKSI30 časova 840KM(28KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično1FIKSNI40 časova1040KM(26KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično1FIKSNI
50 časova1250KM(25KM/45')
Tabela 2
Family share possibility1čas = 45'CIJENOVNIK ZA INDIVIDUALNI EKSTENZIVNI PROGRAM

1x sedmično po 3 časa dnevno. Maximum 6 sedmicai jedan dan/sesija . 

Cijena po času 35KM sa uključenim PDV-om, minimum 20 casova u paketu, maximum 24 časa.

NOTE: PO OVOJ CIJENI JE MOGUĆE DA POHAĐA I GRUPA DO MAX 4 POLAZNIKA S TIM DA ODGOVARAJUĆI BROJ POLAZNIKA DIJELE CIJENU ČASA OD 35KM+PDV.


PROCEDURA UPISA


NASTAVA


Program: - Rad u grupi

Program Individualni casovi

PROVJERA ZNANJA

Testiranje za uvid znanja str.jez. mozete izvrsiti na 2 nacina:

1. Provjera znanja sa certifikatom

2. Ulazno testiranje za određivanje nivoa nakon kojeg imate namjeru pohađati trazene kurseve.


PROCEDURA PLAĆANJA

Sve uplate izvrsiti na žiro račun Intelingua d.o.o, br. 1020290000013152 kod Union Banke DD Sarajevo.

Svrha doznake: Uplata za KURS……………….jezika/Provjeru znanja stranog ili bosanskog jezika.

Primalac: Interlingua d.o.o. Sarajevo - Centar za strane jezike, usluge i ostalo obrazovanje.CIJENOVNIK TESTIRANJA


Testiranje za uvid znanja str..jez. mozete izvrsiti na 2 nacina:

1. Provjera znanja sa certifikatom

2. Ulazno testiranje za određivanje nivoa nakon kojeg imate namjeru pohađati trazene kurseve.


CIJENA FINALNOG, MODULRNOG TESTIRANJA - RETESTA I PROVJERE ZNANJA STRANOG JEZIKA
Red.Br.   
NIVOI
TESTBroj časova testiranja

                       Cijena po polazniku                         PDV nije uključen u cijenu

1
N/a
RETEST PT
1x45'
35KM + PDV  za jedan modul
2
N/aRETEST FT
2x45'
15KM + PDV (po jednoj vještini)
3
NIVO
PROVJERA ZNANJA
Max 2h
150KM* + PDV
4Certifikat o (uspješnom) pohađanjuProvjera znanja nakon 2-3 modula/ jednog podnivoa1,5h35KM
5Certifikat o uspjehu i znanju odgovarajuććeg nivoaZavršni ispit nakon EU nivoa odn. jedne kurs knjigemax 2h75KM
6ReportProvjera znanja nakon jednogmodula,45'Uključeno u cijenu kurs modula
CIJENA PROVJERE ZNANJA IZ POSLOVNE INFORMATIKE
7N/a
Provjera znanja
Max 2h150KM* + PDV
Tabela 3
*NOTEU sve cijene iz Tabele 1 i 2 uključen je PDV osim pod tačkom 3. i 7. u abeli 3.

Za dolazak na lokaciju klijenta cijena se uvećava za 10% (gradsko područje), 15% za područje van užih gradskih općina 5 do 12km udaljenosti od škole, te  20% 12-20km udaljenosti od škole + putni troškovi.

Cijena poslovnih i stručnih kurseva se uvećava za 15 odn 20%.  Za 3 i više grupa ili popust 10%!!! (Važi za firme). *Interlingua zadržava pravo izmjene cijena!NOTE : Polaznici uplaćuju 105KM na ime upisnine za kurs(rad u grupi), a najmanje 7 dana prije početka nastave, te razliku sukladno broju polaznika iz tabele(od 5-8 pol.) tj. do cijene za minimum od pet  polaznika, dakle max doplata za rad u grupi je 60KM.

Maksimalna cijena za rad u grupi od 5 polaznika je 165KM a minimalna 105KM.

 

Polu individualna nastava je od 2-4 polaznika. Cijena  za max 4 polaznika je 205KM, a za min 2 iznosi 409.50KM po polazniku.

 

Individualna nastava - jedan polaznik(One to one). Cijena iznosi 819KM za 20 časova.

 
162063