English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Cijene**New - Strani jezici
Nedjelja, 18 Septembar 2016 14:03

STRANI JEZICI - CIJENOVNIK USLUGA  16+

VELIKI POPUST u školskoj 2016/17 Ovaj cijenovnik baziran je na kalkulaciji od 3-10 polaznika u jednoj jezičkoj grupi, za GRUP-grupni program kursa, 2 polaznika za SEMI-poluindividualni program, te 1 polaznik za INDI-individualni program. U skladu s tim postoji više vrsta cijena.  GRUP kurs je uobičajen  zahtjev klijenata. To je kurs koji traje 4 sedmice, a pohađa se 2 puta sedmično po 2 šk-časa, te svaki drugi petak po 2 časa, što je u prosjeku 5 šk.časova sedmično, total 20 časova od 45' za mjesec dana.

Polaznici koji pohađaju kurseve stranih jezika, Individualni program(1-1 polaznik), Polu-individualni(2-1 polaznika) ili grupni program (4-8 polaznika), prvo uplaćuju upisninu (registration fee) u iznosu od 100KM, zatim ostatak iznosa za kurs do početka nastave a ovisno o broju polaznika u grupi odn. intezitetu kursa, a kako je navedeno u tabelama ispod.

Cijenovnik važi od februara 2018. Cijene kurseva, provjere znanja, instrukcija i sl.  date su u tabelama

UNIVERSAL CURRENCY CONVERTERKONTAKT(klikni)PODJELA KURSEVA, TIPOVI PROGRAMA I FORMIRANJE CIJENA OVISNO O VRSTI I TIPU KURSA/PROGRAMA

 

A.    A. PREMA DINAMICI

 1. Polu-intenzivni: 2x sedmično po 3 časa dnevno ili 2x sedmično po 2 časa + svaki drugi petak po 2 časa, Aprox. 5 časova sedmično.
 2. Intenzivni: 4-5x sedmično po 2-4 časa. Trajanje 1-2 sedmice jedan modul od 20 časova.
 3. Ekstenzivi : 1x sedmično 3 časa dnevno ili 2x sedmično po 2 časa dnevno
 4. Vikend kurs: cca 5,5 časova dnevno, 3 dana.

Intenzitet kursa može biti: 1. ekstenzivan (EKSTI) 1x sedmično po 3 časa, 2x sedmično po 2 časa, jedan modul traje 5-6 sedmica, 2. poluintenzivni (POLI) 2x2 časa sedmično+svaki drugi petak po 2 časa, u prosjeku 5 časova sedmično, jedan modul traje 4 sedmice ili 3. intenzivni (INTI), 4-5x po 2 časa sedmično, jedan modul traje 2-3 sedmice. Nastava se može organizirati ovisno o izboru većine klijenata. U sva tri oblika dinamike pohađanja dodaje se jedan dolazak više, obično zadnji petak u mjesecu ukoliko ođe do gubitka nastave uslijed praznika i sl. Dinamika nastave za manje grupe se reguliše posebnim rasporedom!


                       DINAMIKA NASTAVE                      
EKSTENZIVNI  
    POLU-INTENZIVNI*      
   INTENZIVNI      
 1x2 ili 1x 3 časa(45')
2-3x 2 časa(45')*
4-5x 2-4 časa(45')
20č/modul/7-10 sedmica
20č/modul/4 sedmice
20č/modul/1-3 sedmice

NOTE: *svaki drugi petak +2 časaB.      B. PREMA VELIČINI GRUPE


 1. Rad u grupi ili grupni 3-8 polaznika(G-grupni)
 2. Polu-individualni 2 polaznika(PI-Polu-ind)
 3. Individualni 1 polaznik (I-Indi)

Nivoi (klikni)   


CIJENOVNIK USLUGA  - ILS Interlingua

A.1. POLU-INTENZIVNI  / B.1. RAD U GRUPI


  CIJENOVNIK KURSEVA PO JEDNOM MODULU od 20 časova/15h (A1-C1)

   Sedmični  fond sati       Tip kursa
Broj polaznika u grupi

Broj časova za jedan modul

 Cijena po polazniku/modul              PDV nije uključen u cijenu

POLI/INTI  GRUP 9-10
20 čas.              100KM (za firme)
POLI/INTI
GRUP       8      
20 čas.

  125KM

POLI/INTI
GRUP 6-7
20 čas.   135KM
POLI/INTI
GRUP 4-5 20 čas.  150KM
POLI/INTI SEMI GRUP320 čas. 185KM
POLI/INTI SEMI220 čas. 275KM
Tabela 1
1.čas=45'

FIKSNI TERMINI
A.2. INTENZIVNI  / B.1. RAD U GRUPI

VELIKI PROLJETNI POPUST NA INTENZIVNE KURSEVE STRANIH JEZIKA A ZA GRUPE OD 2 DO 4 POLAZNIKA. (Klikni na link)


CIJENOVNIK TESTIRANJA

Ispiti za certifikate, nakon svakog 2. ili 3. modula odn. podnivoa te nakon pređenog cijelog nivoa 4-6 modula,  se plaćaju posebno i nisu uključeni u cijenu kursa. ILS zadržava pravo izmjene cijena i produženja upisa do max. 4 sedmice. 

Testiranje za uvid znanja str..jez. mozete izvrsiti na 2 nacina:

1. Ulazno testiranje za određivanje nivoa nakon kojeg imate namjeru pohađati kurseve.

2. Provjera znanja sa certifikatom o uspješnom pohađanju nakon podnivoa 2-3 modula.

3. Provjera znanja na kraju nivoa sa certifikatom o uspješnom pohađanju

4. Završni ispit sa certifikatom o uspjehu sa ocjenom i znanju jezka, nakon svakog EU nivoa.

5. Report - Izvještaj o progresu nakon svakog modula


CIJENA FINALNOG, MODULRNOG TESTIRANJA - RETESTA I PROVJERE ZNANJA STRANOG JEZIKA
Red.Br.   
NIVOI
TESTBroj časova testiranja

  Cijena po polazniku                  PDV nije uključen u cijenu

1
N/a
RETEST PT
1x45'
35KM + PDV  za jedan modul
2
N/aRETEST FT
2x45'
15KM + PDV (po jednoj vještini)
3
NIVO
PROVJERA ZNANJA
Max 2h
150KM* + PDV
4Certifikat o (uspješnom) pohađanjuProvjera znanja nakon 2-3 modula/ jednog podnivoa/nivoa1,5h35KM
5Certifikat o uspjehu i znanju odgovarajuććeg nivoa sa ocjenom znanjaZavršni ispit nakon EU nivoa odn. jedne kurs knjigemax 2h75KM
6ReportProvjera znanja nakon jednogmodula,45'Uključeno u cijenu kurs modula
CIJENA PROVJERE ZNANJA IZ POSLOVNE INFORMATIKE
7N/a
Provjera znanja
Max 2h150KM* + PDV
Tabela 3
CIJENOVNIK USLUGA  - ILS Interlingua


A.1., 2., 3 i 4 POLU-INTENZIVNI, INTENZIVNI, EKSTENZIVNI

B.2. i 3. POLU-INDIVIDUALNI / INDIVIDUALNI PROGRAMI


INTENZITET NASTAVE

Number of classes in package 

PRICE LIST(1less=45')

20x45'

30x45'

40x45'

50x45'

Price per lesson

32KM

28KM

26KM

25KM

Semi – Intensive programe 2-3 time per week per 2-3 lessons a day

640KM

840KM

1040KM

1250KM

Price per lesson42KM38KM

Ekstensivei programe one time per week, 2-3 lessons  a day

840KM

1140KM

-

-

Price per lesson30KM26,67KM25KM24KM
Intensive programe 4 time per week, 2-3 lessons a day600KM800KM999999KM1200KM
Price per lesson25KM24KM23,4KM22KM
Intensive programe 5 time per week, 2-3 lessons a day500KM720KM936KM1100KM
Price per lesson23,4KM23KM22KM21KM
Intensive programe 5 time per week, 4 lessons a day468KM690KM880KM1050KM
Number of classes in package 16x45'
Price per lesson35KM


WMP3 - Weekend Intensive Programe560KM


Cijene su date za 1(individualna nastava) ili 2 polaznika istog nivoa (poluindividualna nastava)

POSLOVNI 25% na cijenu, ESP 30% na osnovnu cijenu!! Dolazak u prostor korisnika, uži dio gradskih općina(Centar, N.Sarajevo. S.Grad) 20%, širi dio(N.Grad) +30%, Vogošća 35%, te van KS 40-50% ovisno o lokaciji i pristupu prevoza!!

NOTE: PDV NIJE uključen u datu cijenu.Postoje 5 INTENZIVNIH kurs programa, a ovisno o dužini trajanja :


 • W1 - Intensive 1 Week Programe - Intenzivni 1-sedmični program ® Dinamika: 5x sedmično po 4 časa dnevno = 20 časova sedmično, Total 20 časova. *INT- (1) jednosedmični program ® Krajnji ishod: Završen jedan modul sedmično, 4 modula za mjesec!
 • W2 - Intensive 2 Weeks Programe - Intenzivni 2-sedmični program ® Dinamika: 5x sedmično po 2 časa dnevno=10 časova sedmično. Total 20 časova*INT- (2) dvosedmični program® Krajnji ishod: Završen 1 modul za 2 sedmice.
 • W3 - Intensive 3 Week Programe - Intenzivni 3-sedmični program ® Dinamika: 4x sedmično po 3 časa dnevno = 12 časova sedmično.+ svaki drugi petak po 2 časa. Total 40 časova *INT- (3) trosedmični program. ® Krajnji ishod: Završena 2 modula!
 • W4 - Intensive 4 week Programe/Monthly Intensive Programe® Dinamika: 5x sedmično po 4 časa dnevno, 20 časova sedmično. Total 4 sedmice = 80x45. ® Krajnji ishod: Završena 4 modula ili jedan od nivoa: A1, A2.1, A2.2, B1 (Uz odgovarajuće uslove predznanja, dosta rada kod kuće te pripreme za nastavu unaprijed moguće je i 5 modula)
 • WMP4 - Weekend Marathon Programe ® Vikend maraton program ® Dinamika: petak 4 časa, subota 8, nedjelja 4 časa (1 vikend = 16 časova). ® Krajnji ishod: 1 MODUL ZA 3 DANA jednog VIKENDA


Možete birati 1, 2, 3 ili maksimalno 4 sedmice prema navedenoj dinamici svih programa. Kursevi se pohađaju od ponedjeljka do petka, 5 radnih dana

Moguće obezbjediti smještaj za polaznike van Kantona Sarajevo. 

NOTE: Ovaj program je dostupan svim zainteresiranim polaznicima iz cijele BiH. Ukoliko nemate u svom gradu priliku pohađati ove kurseve to možete učiniti odmah te provesti vikend u Sarajevu. Možemo vam preporučiti smještaj u hostelu, hotelu, u porodici, homestay, organizirati razne kulturno-sportske aktivnosti ili sl. Nastava se može pohađatiindividualno (One to one); Grupno; "Charter" grupe - Poluindividualno nastava (2-3 polaznika) sa prijateljima s kojima želite zajedno učiti engleski jezik. ili u grupama od 4-8 polaznika. Maksimalna posvećenost nastavnika po svakom kandidatu i do 75%. Učešće svakog polaznika u nastavi je znatno veće nego u grupama preko 8 polaznika.NOTE: Za sve kurseve se plaća registracija u iznosu od 100KM, ovisno o tipu programa, a ista se smatra troškovima ukoliko polaznik odustane od programa prije početka nastave, te nema povrata navedenog iznosa. ova cijena je uključena u troškove kursa te se nakon uplate iste plaća samo razlika u ovisnosti od broja polaznika odnosno programa kursa. Kome je namijenjen ovaj program?

Ovaj program mogu korisiti polaznici različite dobi, obrazovanja i potreba, od tinejdžera, studenata  koji se pripremaju za ispite na internacionalnim fakultetima do odraslih poslovnih i stručnih ljudi i sl. kojima je hitno neophodno odgovarajuće znanje engleskog jezika iz posebnih oblasti.


Šta učiti?  Koje oblasti?

U skladu sa vašim željama i potrebama, naš stručni team može skrojiti kurseve iz postojećih programa  kao npr :


Oblasti izučavanja :

-   BE Poslovni program

- ESP Strukovni program (medicina, pravo, ekonomija, građevina, arhitekrura, mašinstvo, elektrotehnika, informatika odn. diplomatija, javni sektor-armija, policija, državni službenici,osoblje u  stranim predstavništvima, ambasadama, ..i sl; )

- Korektivni gramatički seminar (brza korekcija gramatike uz primjenu iste kroz stvarnu komunikaciju)

- Uvježbavanje vještina : govora, pisanja, razumjevanja teksta, slušanja.

- Uvježbavanje vještina : Telefoniranje na engleskom, Poslovna prepiska, Pisanje izvještaja

Vođenje sastanaka, Uspješno prezentiranje, Usvajanje specifičnog vokabulara, fraza, idioma, i sl.

- Akademski program, Priprema za TOEFL, IELTS i mnogi drugi na zahtjev klijenata.
PROCEDURA UPISA - NAČIN PLAĆANJA


NASTAVA


Program: - Rad u grupi

Program Individualni casovi

PROVJERA ZNANJA

Testiranje za uvid znanja str.jez. mozete izvrsiti na 2 nacina:

1. Provjera znanja sa certifikatom

2. Ulazno testiranje za određivanje nivoa nakon kojeg imate namjeru pohađati trazene kurseve.


PROCEDURA PLAĆANJA

Sve uplate izvrsiti na žiro račun Intelingua d.o.o, br. 1020290000013152 kod Union Banke DD Sarajevo.

Svrha doznake: Uplata za KURS……………….jezika/Provjeru znanja stranog ili bosanskog jezika.

Primalac: Interlingua d.o.o. Sarajevo - Centar za strane jezike, usluge i ostalo obrazovanje.*Interlingua zadržava pravo izmjene cijena!NOTE : Polaznici uplaćuju 105KM na ime upisnine za kurs(rad u grupi), a najmanje 7 dana prije početka nastave, te razliku sukladno broju polaznika iz tabele(od 5-8 pol.) tj. do cijene za minimum od pet  polaznika, dakle max doplata za rad u grupi je 60KM.

Maksimalna cijena za rad u grupi od 5 polaznika je 165KM a minimalna 105KM.

 

Polu individualna nastava je od 2-4 polaznika. Cijena  za max 4 polaznika je 205KM, a za min 2 iznosi 409.50KM po polazniku.

 

Individualna nastava - jedan polaznik(One to one). Cijena iznosi 819KM za 20 časova.

 
164621