English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Cijene**New - Strani jezici
Nedjelja, 18 Septembar 2016 14:03

STRANI JEZICI - CIJENOVNIK USLUGA  16+

VELIKI POPUST u školskoj 2016/17 Ovaj cijenovnik baziran je na kalkulaciji od 5-10 polaznika u jednoj jezičkoj grupi, za GRUP-grupni program kursa, 3-4 polaznika za SEMI-poluindividualni program, te 1-2 polaznika za INDI-individualni program. U skladu s tim postoji više vrsta cijena.  GRUP kurs je uobičajen  zahtjev klijenata. To je kurs koji traje 4 sedmice, a pohađa se 2 puta sedmično po 2 šk-časa, te svaki drugi petak po 2 časa, što je u prosjeku 5 šk.časova sedmično, total 20 časova od 45' za mjesec dana. Polaznici koji pohađaju kurseve stranih jezika, Individualni program(1-2 polaznika), Polu-individualni(3-4 polaznika) ili grupni program(5-10 polaznika), prvo uplaćuju upisninu (registration fee) u iznosu od 100KM, zatim ostatak iznosa za kurs do početka nastave a ovisno o broju polaznika u grupi tj. kako je navedeno u tabelama ispod. Ispiti za certifikate, nakon svakog 2. ili 3. modula odn. podnivoa te nakon pređenog cijelog nivoa 4-6 modula,  se plaćaju posebno i nisu uključeni u cijenu kursa. ILS zadržava pravo izmjene cijena i produženja upisa do max. 4 sedmice. Cijenovnik važi od oktobra 2017. Cijene kurseva, provjere znanja, instrukcija i sl.  date su u tabelama 1-5. UNIVERSAL CURRENCY CONVERTER
Intenzitet kursa može biti: 1. ekstenzivan (EKSTI) 2x sedmično po 2 časa, jedan modul traje 5 sedmica, 2. poluintenzivni(POLI) 2x2 časa sedmično+svaki drugi petak po 2 časa, u prosjeku 5 časova sedmično, jedan modul traje 4 sedmice ili 3. intenzivni(INTI), 4-5x po 2 časa sedmično, jedan modul traje 2-3 sedmice. Nastava se može organizirati ovisno o izboru većine klijenata. U sva tri oblika dinamike pohađanja dodaje se jedan dolazak više, obično zadnji petak u mjesecu ukoliko ođe do gubitka nastave uslijed praznika i sl. Dinamika nastave za manje grupe se reguliše posebnim rasporedom!DISKONTNE CIJENE (-50%) ZA INTENZIVNE KURSEVE(klikni na link)                       DINAMIKA NASTAVE                      
EKSTENZIVNI  
    POLU-INTENZIVNI*      
   INTENZIVNI      
   1x 2-3 časa(45')
2-3x 2 časa(45')*
4-5x2časa(45')
20č/modul/6-8 sedmica
20č/modul/4 sedmice
20č/modul/2-3 sedmice

NOTE: *svaki drugi petak +2 časa
Nivoi (klikni)   

CIJENOVNIK USLUGA  - ILS Interlingua

POLUINTENZIVNI STANDARDNI PROGRAM

  CIJENOVNIK KURSEVA PO JEDNOM MODULU od 20 časova/15h (A1-C1)

   Sedmični  fond sati       Tip kursa
Broj polaznika u grupi

Broj časova za jedan modul

             Cijena po polazniku/modul                     PDV uključen u cijenu

POLI/INTI  GRUP 10-12
20 čas.              100KM (za firme)
POLI/INTI
GRUP       8-9      
20 čas.

  125KM

POLI/INTI
GRUP 6-7
20 čas.   135KM
POLI/INTI
GRUP 4-5 20 čas.  150KM
POLI/INTI SEMI GRUP320 čas. 185KM
POLI/INTI SEMI220 čas. 225KM
Tabela 1
1.čas=45'

FIKSNI TERMINI

INDI - INDIVIDUALNI ČASOVI - CIJENA PO ČASU
Sedmični  fond sati 
Br. PolaznikaFiksni/Fleksibilni termini
Min. časova u paketu

                Cijena paketa(po času/45')                  PDV uključen

POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično

1

FLEKSI
20 časova 640KM(32KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično1FLEKSI30 časova 840KM(28KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično1FIKSNI40 časova1040KM(26KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično1FIKSNI
50 časova1250KM(25KM/45')
Tabela 2
Family share possibility1čas = 45'


CIJENOVNIK ZA INDIVIDUALNI EKSTENZIVNI PROGRAM

1x sedmično po 3 časa dnevno. Maximum 6 sedmicai jedan dan/sesija . 

Cijena po času 35KM sa uključenim PDV-om, minimum 20 casova u paketu, maximum 24 časa.

NOTE: PO OVOJ CIJENI JE MOGUĆE DA POHAĐA I GRUPA DO MAX 5 POLAZNIKA S TIM DA ODGOVARAJUĆI BROJ POLAZNIKA DIJELE CIJENU ČASA OD 35KM+PDV.


CIJENA FINALNOG, MODULRNOG TESTIRANJA - RETESTA I PROVJERE ZNANJA STRANOG JEZIKA
Red.Br.   
NIVOI
TESTBroj časova testiranja

                       Cijena po polazniku                         PDV nije uključen u cijenu

1
N/a
RETEST PT
1x45'
35KM + PDV  za jedan modul
2
N/aRETEST FT
2x45'
15KM + PDV (po jednoj vještini)
3
NIVO
PROVJERA ZNANJA
Max 2h
150KM* + PDV
4Certifikat o (uspješnom) pohađanjuProvjera znanja nakon 2-3 modula/ jednog podnivoa1,5h35KM
5Certifikat o uspjehu i znanju odgovarajuććeg nivoaZavršni ispit nakon EU nivoa odn. jedne kurs knjigemax 2h75KM
6ReportProvjera znanja nakon jednogmodula,45'Uključeno u cijenu kurs modula
CIJENA PROVJERE ZNANJA IZ POSLOVNE INFORMATIKE
7N/a
Provjera znanja
Max 2h150KM* + PDV
Tabela 3
*NOTEU sve cijene iz Tabele 1 i 2 uključen je PDV osim pod tačkom 3. u tabeli 2, te tačkom 7. u abeli 3. Za dolazak na lokaciju klijenta cijena se uvećava za 10% (gradsko područje), 15% za područje van užih gradskih općina 5 do 12km udaljenosti od škole, te  20% 12-20km udaljenosti od škole + putni troškovi. Cijena poslovnih i stručnih kurseva se uvećava za 20%.  Za 3 grupe ili više popust 10%!!! (Važi za firme). *Interlingua zadržava pravo izmjene cijena!NOTE : Polaznici uplaćuju 105KM na ime upisnine za kurs(rad u grupi), a najmanje 7 dana prije početka nastave, te razliku sukladno broju polaznika iz tabele(od 5-8 pol.) tj. do cijene za minimum od pet  polaznika, dakle max doplata za rad u grupi je 60KM.

Maksimalna cijena za rad u grupi od 5 polaznika je 165KM a minimalna 105KM.

 

Polu individualna nastava je od 2-4 polaznika. Cijena  za max 4 polaznika je 205KM, a za min 2 iznosi 409.50KM po polazniku.

 

Individualna nastava - jedan polaznik(One to one). Cijena iznosi 819KM za 20 časova.

 
158545