English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

NOVO! Sufinansiranje studenata - Studentski Jezički Centar *
Nedjelja, 04 Juni 2017 16:36

Studentski Jezički Centar - Za studente univerziteta iz FBiH.

Student ste!? Želite učiti strane jezike, opće, poslovne ili stručne, a uz to ostvariti popust do 50% onda je Interlingua Language School pravo mjesto za Vas. Dovoljan je samo Index kao dokaz da ste student! Nije bitno da li ste redovan, samofinansirajući ili vanredan, uz ovjeren tekući semestar ostvarujete pravo na popuste!! Ljetni program važi od juna do septembra.


Ostvari svoju djelomičnu, do 50%, stipendiju, kroz sufinansiranje kurseva!


ISC - Interlingua Studentski Centar, će sufinasirati date programe u visini od 50% od ukupne cijene kurseva, a u skladu sa svojim ciljevima promovisanja važnosti sekundarnog obrazovanja kod omladine, pokreće i organizuje, tokom ljeta Program sufinansiranja (ali i stipendiranja studenata sa ostvarenim prosjekom iznad ocjene 9, na svakih 6 studenata po 2 gratisa za najbolje studente) za sve studenate koji redovno ovjeravaju semestre bilo da su redovni, vanredni ili samofinansirajući.

Program sufinansiranja studenata – LJETNA ŠKOLA 2017. osmišljen je tako da zainteresovanim studentima sarajevskog, travničkog, tuzlanskog, bihaćkog, mostarskog i dr. fbh.univerziteta fakulteta i visokih strukovnih škola i akademija omogući 50% umanjene iznose za pohađanje


PROGRAM SUFINANSIRANJA ŠKOLOVANJA NEZAPOSLENIH(više o programu, klikni na link)


SUMMER STUDENT PREMIUM kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara, uz izdavanje zvaničnih certifikata Edukacionog Centra Interlingua.


POSLOVNI I STRUKOVNI PROGRAM ZA STUDENTE (klikni na link)


Pravo na konkurisanje imaju studenti koji  redovno ovjeravaju semestre bilo da su redovni, vanredni ili samofinansirajući. Obavezan index pri upisu!


Program počinje krajem juna 2017 i traje do kraja oktobra iste godine. Nastava se održava radnim danima (u prijepodnevnim ili popodnevnim terminima). Pohađanje SUMMER STUDENT PREMIUM kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i seminari fakultativni.


Student kome bude odobren zahtjev za sufinansiranje/stipendiju u obavezi je da redovno pohađa kurs stranog jezika i da polaže završne ispite. Prisustvo na minimum 80% nastave, kao i položeni završni ispiti, uslovi su za izdavanje zvaničnog certifikata Edukacionog Centra INTERLINGUA.


Ukoliko se student upisuje na jezik koji je već učio, ulaznim testiranjem biće precizno utvrđen trenutni nivo njegovog predznanja i shodno tome biće upisan na odgovarajući nivo učenja. Ulazno testiranje podrazumjeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Centra.


Nastava se organizuje prema jedinstvenoj skali Vijeća Evrope, od A1 do C1 nivoa.
POSEBNE CIJENE KURSEVA - VAŽE UZ INDEX


OPIS PROGRAMA TRAJANJE PROGRAMA FOND ČASOVA CIJENA PROGRAMA CIJENA SA ODOBRENOM STIPENDIJOM

Sufinansiranje za učenje stranih jezika


4 sedmice


20 školskih časova


150KM75KM
Ukupno trajanje programa 4 mjeseca 80 školskih časova 600KM Ušteda300KM

*KALKULACIJA ZA MINIMUM 6 POLAZNIKA U GRUPI!


PRIJAVA ZA PROGRAM SUFINANSIRANJA - LJETNA JEZIČKA ŠKOLA (klikni na link)

popunite i pošaljite na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli


Broj mjesta je ograničen!!JEZIČKE RADIONICE I SPECIJALIZIRANI SEMINARI
Jezičke radionice Specijalizirani seminari
Speaking Club-Konverzacioni Priprema za TOEFL ispit
Pisanje CV na stranom jeziku Priprema za IELTS ispit
Pisanje aplikacija za studij

Priprema za ESOL ispite
 
158403