English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Engleski za medicinare, doktore, bolničare, med.sestre, studente

ENGLISH IN MEDICINE - MEDICINSKI ENGLESKI

Kursevi Medicinskog Engleskog(Njemačkog) jezika - Ovaj kurs je namijenjen kvalificiranim lijecnicima, stomatolozima, farmaceutima te studentima medicinskih nauka  koji žele raditi u engleskom govornom okruženju. Uz veci naglasak na komunikacijske vještine-treninga u medicini, ovaj kurs ima za cilj razviti stručni jezik i interpersonalne vještine bitne za uspostavljanje i održavanje odnosa izmedu lijecnika i njihovih pacijenata, tako da lijecnicima osigura učinkovitije obavljanje svojih dužnosti na engleskom tj i sa vecim povjerenjem. Kursevi mogu pripremiti polaznika do UBELT-a, ispita za provjeru znanja medicinskog, stomatološkog i farmaceutskog engleskog jezika koje organizuje University of Bath, a čiji smo ispitni centar. Takoder organiziramo pripreme za navedene ispite - Medicinski engleski Ispiti : Dential I i II; Pharmacy I i II; General Medical Doctors I). Kursevi  se organizuje u 2 CEF nivoa svaki po 3-4 modula od po 20 školskih sati, a održava se na naprednoj razini (B2 i C1). TABELA NIVOA. CIJENA PO MODULU IZNOSI 195KM+PDV, 6-8 polaznika u grupi.

NOTE : Broj jedinki u jednom modului ovisi o predznanju polaznika te progresu u toku kursa. Brzina učenja se prilagođava polaznicima. Polaznici mogu prema analizi potreba odabrati odgovarajuću tematiku po jednom modulu od 20 časova x 45’Course Module 1

Introduction to Communication
Receiving the Patient
The Presenting Complaint
Past Medical and Family History
The Social History and Telephone Consultations
Communicating with Challenging Patients


Course Module 2

Examining a Patient
Giving Results
Planning Treatment and Closing the Interview

Dealing with Sensitive Issues 
Breaking the Bad News
Communicating with the Elderly
Communicating with Children and Adolescents


 
163099