English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Engleski za pravnike, advokate, tužioce, sudije, studente
ENGLISH IN LAW - ENGLESKI ZA PRAVNIKE


Pravni engleski - Ako ste student prava ili ekonomije, trebate spremiti pravni ispit tj poslovno pravo na engleskom jeziku ili sigurno želite dokazati buducim poslodavcima da se dobro služite engleskim jezikom iz struke. Ako ste pravnik ili odvjetnik, sigurno želite dovoljno dobro znati engleski da možete komunicirati s klijentima i strucnjacima iz drugih zemalja. Engleski je neophodan svakom pravniku koji radi na medunarodnim pitanjima. Engleski je svjetski jezik pravne profesije, poslovnog svijeta i medunarodnih odnosa. Naš centar u tom smislu organizuje kurs pravnog engleskoga jezika na kojemu cete nauciti pravni jezik i steci znanje pomocu kojega cete bolje poslovati u medunarodnoj sredini, lakše savladati obaveze na fakultetu i sl. Takoder cete razvijati i opce vještine pisanja i govora na engleskom jeziku. Kurs pokriva teme prava društava, poslovno pravo, trgovacko pravo, ugovori, nekretnine, te intelektualno vlasništvo. Uciti cete kako na engleskom jeziku, koristeci ispravnu terminologiju, pripremiti pravne prezentacije, rasprave, ugovore, statute i pravna mišljenja. Takođe organizujemo i kurseve pravnog njemačkog jezika!!

Kursevi i priprema za ispit za pravni engleski

Kurs se organizuje u 2 CEF nivoa i to : a.) za polaznike koji posjeduju odgovarajući nivo znanja općeg engleskog jezika (B1.2-B2.1) ili polaznike nivoa znanja B2 odn. C1 sa dodatnim minimalnim ili gotovo nikakvim znanjem pravnog engleskog jezika kurs "Introduction to Legal English" te pod b.) za polaznike sa minimalnim općim predznanjem B2 ili C1 sa dodatnim predznanjem pravnog engleskog jezika iz prethodnog stava kurs "International Legal English". Naša škola je ovlašten centar za organiziranje ispita za pravni engleski TOLES i ILEC(See promotioanl Video). Takođe pripremamo kandidate za uspješno polaganje navedenih ispita. Svi kandidati koji žele pristupiti ovom ispitu trebaju se prijaviti minimum 6 sedmica prije ispita. Svi urađeni testovi se šalju na ocjenu u London, UK,  a rezultati se objavljuju nakon najmanje 1,5 mjesec. Za polaznike koji polože ispit se izdaje Cambridge certifikat. Cijena Modula od 24 časa je 195KM + PDV-om. Min 6 do max 8 polaznika u grupi.


1. Nastava

Kurs "Introduction to International Legal English" se organizuje kao jedan nivo od 72 časa po 45' ili modularno kao 3 modula po 24 časova. Kurs pravnog engleskog "International Legal English" se organizuje kao jedan nivo od 96 časova po 45' ili modularno u 4 modula po 24 časa od 45'. Kurs se može pohađati modularno-kao jedan modul od 24 časova ili kao jedna cjelina od 4 modula=96 časova.  Iz navedenog sadržaja mogu se izabrati odgovarajuće teme tj. moduli kako slijedi :


B2.1/B2 Introduction to International Legal English 3x 24 časa

Unit 1 A career in law

Unit 2 Contract law

Case study 1: Contract law

Unit 3 Tort law 1. Modul

Unit 4 Criminal law

Unit 5 Company law

Case study 2: Company law 

Unit 6 Commercial law 2. Modul

Unit 7 Real property law

Unit 8 Litigation and arbitration

Case study 3: Litigation and arbitration: an employment law case

Unit 9 International law 3. Modul

Unit 10 Comparative law B2/C1 International Legal English 4x24 časa

Unit 1 The practice of law

Unit 2 Company law: company formation and management

Unit 3 Company law: capitalisation

Unit 4 Company law: fundamental changes in a company

Case study 1: Company law 1. Modul

Unit 5 Contracts: contract formation

Unit 6 Contracts: remedies

Unit 7 Contracts: assignment and third-party rights

Unit 8 Employment law 2. Modul

Case study 2: Contract law

Unit 9 Sale of goods

Unit 10 Real property law

Unit 11 Intellectual property

Case study 3: Intellectual property law 3. Modul

Unit 12 Negotiable instruments

Unit 13 Secured transactions

Unit 14 Debtor-creditor

Unit 15 Competition law 4. Modul


*Polaznici mogu birati Units prema svojim potrebama i u dogovoru sa školom,

a u skladu sa brojem časova.NOVO - PRIPREMA ZA ISPITE ZA PRAVNI ENGLESKI (TOLES; ILEC)

Priprema za ispit Cambridge - ILEC

-
Brzi kurs - za polaznike koji su završili kurs pravnog engleskog u našem centru i koji se samo žele pripremiti za ispit.
- Priprema za ispit ILEC – pripremni kurs na naprednoj razini za one koji žele polagati ispit za International Legal English Certificate u British Councilu.
- Pravo EU – kurs na engleskom jeziku za sve one koji se bave ili se žele baviti pravom Europske unije.


Priprema za ispit TOLES

Naš centar je prva škola stranih jezika koja organizira program za poduku pravnog engleskog jezika. Do sada je naše programe pohađalo preko 100 odvjetnika, pravnika, sudaca, državnih službenika i studenata prava. Naše polaznike smo počeli pripremati i za polaganje međunarodno priznatih ispita pravnog engleskoga jezika kao što su TOLES (Test of Legal English Skills) i ILEC (International Legal English Certificate).


INDIVIDUALNI ČASOVI - CIJENE


INTENZITET NASTAVE

Number of classes in package

PRICE LIST((1less=45'))

20x45'

30x45'

40x45'

50x45'

Price per lesson

32KM

28KM

26KM

25KM

Semi – Intensive programe 2-3 time per week per 2-3 lessons a day

640KM

840KM

1040KM

1250KM

Price per lesson 42KM 35KM

Ekstensivei programe one time per week, 2-3 lessons  a day

840KM

1040KM

-

-

Price per lesson 30KM 30KM
Intensive programe 4 time per week, 2-3 lessons a day 59999KM - - -
Price per lesson 25KM 25KM
Intensive programe 5 time per week, 2-3 lessons a day 49999KM -
Price per lesson 20KM 20KM
Intensive programe 5 time per week, 4 lessons a day 39999KM
Number of classes in package 16
Price per lesson 35KM
WMP3 - Weekend Intensive Programe 560KM

 

 

NOTE: PDV JE uključen u datu cijenu. 
163099