English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

IG - Proljetni popust na kurseve str.j.
Petak, 02 Mart 2018 16:06

VELIKI PROLJETNI POPUST NA INTENZIVNE KURSEVE STRANIH JEZIKA A ZA GRUPE OD 2 DO 4 POLAZNIKA. 


Popust, važi za intenzivni program. Obavještavamo cijenjene potencijalne kandidate za upis na kurseve stranih jezika da su prijave na iste do svakog 25.u mjesecu, 2018.g. Početak nastave svakog prvog ponedjeljka narednog mjeseca, 2018.g. Uz veliki proljetni popust i bolja učinkovitist u radu sa grupama od min. 2 do max. 4 polaznika ili individualcima. DINAMIKA: 3-5x sedmično po 2-4 časa dnevno..DINAMIKA: 2-4x sedmično po 2-4 časa dnevno ili 5x sedmično po 2 časa dnevno, trajanje od min 1 do max 3 sedmice

Cijene za jedan modul od 20 casova (1 cas=45') su slijedeće:

  • 1 polaznik  400KM/polaznik + PDV = 468KM/polaznik
  • 2 polaznika 200KM/polaznik+ PDV =  234KM/polaznik
  • 3 polaznika 135KM/polaznik+ PDV =  158KM/polaznik
  • 4 polaznika 100KM/polaznik+ PDV =  117KM/polaznik


U cijene nije uračunat PDV i isti se dodaje na dati cijenovnik. Za strucne kurseve cijena se uvecava za 10 %.

NOTE: Za veće grupe od 5-8 polaznika važi cijena kao za 4 polaznika!!


Procedura upisa je slijedeća:


Polaznici uplacuju registraciju za kurs u iznosu od 100KM+PDV. Nakon ulaznog testiranja isti uplaćuju razliku za kurs, a ovisno o broju kandidata u jednoj grupi koja može biti od 1-4. Polaznici nisu u mogućnosti birati veličinu grupe.Razlika za kurs se plaća kako slijedi:


  • Za 1 kandidata razlika za kurs uz uplaćenu navedenu registraciju od 100KM+PDV je 300KM+PDV po polazniku
  • Za 2 kandidata razlika za kurs uz uplaćenu navedenu registraciju od 100KM+PDV je 134KM+PDV po polazniku.
  • Za 3 kandidata razlika za kurs uz uplaćenu navedenu registraciju od 100KM+PDV je   58KM+PDV po polazniku.
  • Za 4 kandidata razlika za kurs uz uplaćenu navedenu registraciju od 100KM+PDV je     0KM+PDV po polazniku.Iskoristite proljetni popust.


Dobro došli!!
 
173891