English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Programiranje

Jezik C

TRAJANJE KURSA :  1 sedmica po modulu 10h, Ukupno 2 modula, 2 sedmice(2x10h)


Početak nastave: Na upit!


Programski jezik C se koristi za potrebe operativnog sistema UNIX. Nakon svoje primarne upotrebe koju je imao od nastanka 1972. godine, kada ga je izmislio Denis Riči u istraživačkom centru Bell laboratories, svet je doživio veliki napredak. Ovaj programski jezik, ubrzo se prošrio na sve sfere programiranja, ali se i konstantno razvijao. Zbog svoje brzine, postao je osnovni jezik različitih verzija Windowsa i UNIXA, ali i jezik za izradu aplikacija. Danas se, u najvećoj mjeri koristi za sistemsko programiranje. Zbog svoje velike efikasnosti, ovaj programski.

Pročitaj više...
 

Jezik C++

TRAJANJE KURSA :  1 sedmica po modulu 10h, Ukupno 2 modula, 2 sedmice(2x10h)


Početak nastave: Na upit!

Kurs za programski jezik C++ trаje ovisno o intenzitetu pohađanja nastave, od 2-4 sedmice, a ukupno 20 punih sati u varijanti grupne nastave, a 16h u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja, a poželjno je i poznavanje programskog jezika C.. Profesionalni programeri u svom radu najčešće koriste razvojna okruženja koja su bazirana na programskom jeziku C++. Sadržaj kursa polaznika vodi u arhitekturu računara, struktuirano i objektno-orijentisano programiranje.


Pročitaj više...
 


178007