English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

NIVOI
Zajednički refrentni okvir EU nivoa - jezgro kompetencija
Subota, 03 Septembar 2016 21:00

Zajednički europski referentni okvir za jezike

Svi navedeni nivoi i njegovi moduli su prilagođeni Zajedničkom Evropskom Referentnom Okviru za strane jezike(CEFR), koji je dokument Vijeća Evrope izrađen s ciljem da pruži smjernice za institucije i pojedince uključene u proces izučavanja stranih jezika. U skladu sa navedenim naš Centar za strane jezike i ostalo obrazovanje, sačinio je program, zasnovan na CEFR-ovoj 6-stepenoj skali, Tabela 1 (A1, A2, B1, B2, C1, C2), i to od 8 nivoa jezičke kompetencije,  uključujući sve potrebne vještine na produktivnom i receptivnom nivou, vještina govora, vještine pisanje, vještine čitanje odnosno razumjevanje teksta i vještine slušanje. Osim skale Vijeća Evrope-CEFR-a navedeni nivoi su takođe u korelaciji sa drugim međunarodnim  ispitnim institucijama i skalama nivoa, kao što su ALTE, Cambridge ESOL, IELTS, TOEIC, TOEFL, ili američkim skalama poput ILR i ACTFL i sl. kao na slici 2.Pročitaj više...
 
Interlingua Nivoi A1-C2
Subota, 03 Septembar 2016 19:25

Interlingua Nivoi A1-C2

Interlingua je 6 EU nivoa A1, A2, B1, B2, C1, C2, podijelila na 8 nivoa te 10 kurseva, svaki EU nivo na dva dijela, a u skladu sa literaturom većine izdavača. Svaki od Interlingua navedenih podnivoa sadrži odgovarajući broj modula kako slijedi: A1 3-4 modula, A2.1, A2.2, po 4 modula, B1 5 modulaB2.1. B2.2, po 5 modula, C1.1, C1.2, po 5-6 modula, i  C2.1, C2.2 po 5-6 modula, ovisno o progresu polaznika - Svaki modul sadrži 20 šk.časova. U tabeli 2 (Važi od 3.oktobra 2016.g.) je precizan prikaz broja kurseva i njegovih modula sa pojedinačnim fondom sati koji su slijedeći:

Pročitaj više...
 


178005