English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

ILS profesori

PREDAVAČI/PROFESORI

Svi profesori u našem EC Interlingua Sarajevo pored završenog fakulteta posjeduju odgovarajuća iskustva i međunarodne kvalifikacije za obuke koje ista organizira. Oni koriste kreativne i dinamične aktivnosti u cilju poboljšanja vještina i komšetencija svojih polaznika. Izvanredni su prenositelji znanja, poseban naglasak stavljaju na praktične vještine i  prilagođavaju svoj rad i programe potrebama naših klijenata. Naši predavači su vrlo dobro upoznati sa problemima koje naši klijenti imaju u savladavanju bilo koje oblasti podućavanja kao i stranog jezika, te nastoje da im pomognu u prevazilaženju tih problema kroz vježbe, radionice i primjenu stečenih znanja na praktične situacije iz stvarnog života.

Pročitaj više...
 
Obuka predavača

OBUKA ZA PREDAVAČE U NAŠEM CENTRU

Kao jedini centar za obuku predavača na teritoriji BiH, naš centar je u periodu od 2005-2013 godine organizovao ukupno šest treninga za predavače, četitri IHCTL  equivalent CELTA, po jedan One to one, YLE  i BET(Business English Training),  te preko 30 seminara i internih treninga po uzoru na Cambridge CELTA-u. Preko 40 predavača je steklo veliko iskustvo u radu sa odraslim polaznicima. Mnogi od njih su dobili priliku da svoje znanje pokažu u poznatim internacionalnim mrežama  škola u EU, USA, Australiji i Canadi. Steknuvši iskustvo naši iskusni treneri predaju na internim treninzima svih predavača koji apliciraju za posao u našem centru. Danas škola obučava isključivo vlastite kadrove ali je spremna da na zahtjev klijenata organizuje svaku od pomenutih obuka. Obuke se organiziraju prilikom ili nakon procedure zapošljavanja kandidata. 


Pročitaj više...
 


175574