English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Cijene
Cijene**New - Strani jezici
Nedjelja, 18 Septembar 2016 14:03

STRANI JEZICI - CIJENOVNIK USLUGA  16+

VELIKI POPUST u školskoj 2016/17 Ovaj cijenovnik baziran je na kalkulaciji od 5-10 polaznika u jednoj jezičkoj grupi, za GRUP-grupni program kursa, 3-4 polaznika za SEMI-poluindividualni program, te 1-2 polaznika za INDI-individualni program. U skladu s tim postoji više vrsta cijena.  GRUP kurs je uobičajen  zahtjev klijenata. To je kurs koji traje 4 sedmice, a pohađa se 2 puta sedmično po 2 šk-časa, te svaki drugi petak po 2 časa, što je u prosjeku 5 šk.časova sedmično, total 20 časova od 45' za mjesec dana. Polaznici koji pohađaju kurseve stranih jezika, Individualni program(1-2 polaznika), Polu-individualni(3-4 polaznika) ili grupni program(5-10 polaznika), prvo uplaćuju upisninu (registration fee) u iznosu od 100KM, zatim ostatak iznosa za kurs do početka nastave a ovisno o broju polaznika u grupi tj. kako je navedeno u tabelama ispod. Ispiti za certifikate, nakon svakog 2. ili 3. modula odn. podnivoa te nakon pređenog cijelog nivoa 4-6 modula,  se plaćaju posebno i nisu uključeni u cijenu kursa. ILS zadržava pravo izmjene cijena i produženja upisa do max. 4 sedmice. Cijenovnik važi od oktobra 2017. Cijene kurseva, provjere znanja, instrukcija i sl.  date su u tabelama 1-5. UNIVERSAL CURRENCY CONVERTERKONTAKT(klikni)Pročitaj više...
 
Cijene*Turizam i ugostiteljstvo
Nedjelja, 18 Septembar 2016 14:03

Cijene - Turizam i ugostiteljstvo

Cijene su date u paketu, a prema programu obuke koja sadrži stručnu teoriju o praksu te strani jezik(e). Kompletna obuka sadrži 180 časova nastave. Nastava se pohađa prema utvrđenom rasporedu predmeta i traje 6 sedmica. Cijena takođe ovisi o broju polaznika u grupi a uključuje radni materijal-skriptu. Iznos se plaća na rate kako je navedeno u tekstu ispod. Više...

UPLATA  registracija(najkasnije 2 sedmice prije početka kursa) u iznosu od 160KM + ostatak na  3 rate i to:

-prva rata 300KM i plaća se najkasnije PET dana prije početka nastave,

-druga rata 300KM i plaća se najkasnije 4 sedmice od početka nastave.

-treća rata 200KM i plaća se na početku 6. sedmice nastavePročitaj više...
 
Cijene?New - Instruktivna nastava
Nedjelja, 18 Septembar 2016 14:03

CIJENOVNIK USLUGA INSTRUKTIVNE NASTAVE


Cijena instruktivne nastave data je po jednom satu od 60' i ovisi o broju polaznika u jednoj predmetnoj grupi u kojoj ne može biti manje od 3 niti više od 8 polaznika. Individualna 1:1 ili polu-individualna 2:1 nastava je takođe zsatupljena. Nastava je organizovana kao kurs  sa min brojem sati od 19h do maksimalnog 25h. Nastava se organizuje za učenike osnovnih i srednjih škola, za sve tražene predmete.


TUTORIAL: Matematika, Fizika, Informatika, Bosanski, Engleski, Njemački, Hemija, Statistika, Marketing, Biznis, Poslovna ekonomija, Daktilografija, Računovodstvo, Knjigovodstvo, Statika, Nacrtna geometrija, Konstrukcije, Latinski, .... i sl.
Pročitaj više...
 
Cijene**New IT kursevi
Nedjelja, 18 Septembar 2016 14:03

CIJENOVNIK USLUGA  - Centar za Informatiku.

POLI - Poluintenzivni(2 i 3x po 2časa) i INTI - Intenzivni kursevi(5x 2-4časa)


Cijene su date prema određenoj satnici kursa, ovisno o programu i dinamici kursa te takođe prema broju polaznika u grupi koji treba biti minimum 5, a maksimum 8. Programi su slijedećei; Poslovna informatika, Grafički i WEB dizajn, Programiranje i projektovanje.Pročitaj više...
 


161104