English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Cijene
Cijene**New - Strani jezici
Srijeda, 18 Juli 2018 00:00

STRANI JEZICI - CIJENOVNIK USLUGA  18+

Ovaj cijenovnik baziran je na kalkulaciji od 6-12 polaznika u jednoj jezičkoj grupi, za GRUP-grupni program kursa, 2-4 polaznika za SEMI-poluindividualni program, te 1 polaznik za INDI-individualni program. U skladu s tim postoji više vrsta cijena.  GRUP kurs je uobičajen  zahtjev klijenata. To je kurs čiji nivo sadrži 4-6 modula a svaki modul sadrži 20 časovav i traje 4 sedmice, a pohađa se polu-intenzivno 2x sedmično po 2 šk-časa, te svaki drugi petak po 2 časa, što je u prosjeku 5 šk.časova sedmično, total 20 časova od 45' za mjesec danaPolaznici koji pohađaju kurseve stranih jezika, Individualni program(1-1 polaznik), Polu-individualni(2-1 polaznika) ili grupni program (3-8 polaznika), prvo uplaćuju upisninu (registration fee) u iznosu od 100KM, zatim ostatak iznosa za kurs do početka nastave a ovisno o broju polaznika u grupi odn. intezitetu kursa, a kako je navedeno u tabelama ispod.


Cijenovnik važi od septembra 2018. Cijene kurseva, provjere znanja, instrukcija i sl.  date su u tabelama

UNIVERSAL CURRENCY CONVERTERKONTAKT(klikni)


Pročitaj više...
 
Cijene*Turizam i ugostiteljstvo
Srijeda, 18 Juli 2018 00:00

Cijene - Turizam i ugostiteljstvo

Cijene su date u paketu, a prema programu obuke koja sadrži stručnu teoriju o praksu te strani jezik(e). Kompletna obuka sadrži  3 modula po 30 časova ukupno 90 časova a sa praksom 180 časova. Nastava se pohađa prema utvrđenom rasporedu predmeta i traje 4-6 sedmica. ovisno o dinamici kursa. Cijena takođe ovisi o broju polaznika u grupi a uključuje radni materijal-skriptu. Iznos se plaća na rate kako je navedeno u tekstu ispod. Više...

UPLATA  registracija(najkasnije 2 sedmice prije početka kursa) u iznosu od 195KM, 245KM ili 295KM + ostatak od 200KM koji se plaća najkasnije TRI dana prije početka nastave,
Pročitaj više...
 
Cijene***New - Instruktivna nastave
Nedjelja, 18 Septembar 2016 14:03

CIJENOVNIK USLUGA INSTRUKTIVNE NASTAVE


Cijena instruktivne nastave data je po jednom satu od 60' i ovisi o broju polaznika u jednoj predmetnoj grupi u kojoj ne može biti manje od 3 niti više od 8 polaznika. Individualna 1:1 ili polu-individualna 2:1 nastava je takođe zsatupljena. Nastava je organizovana kao kurs  sa min brojem sati od 19h do maksimalnog 25h. Nastava se organizuje za učenike osnovnih i srednjih škola, za sve tražene predmete.


TUTORIAL: Matematika, Fizika, Informatika, Bosanski, Engleski, Njemački, Hemija, Statistika, Marketing, Biznis, Poslovna ekonomija, Daktilografija, Računovodstvo, Knjigovodstvo, Statika, Nacrtna geometrija, Konstrukcije, Latinski, .... i sl.
Pročitaj više...
 
Cijene**New IT kursevi
Nedjelja, 18 Septembar 2016 14:03

CIJENOVNIK USLUGA  - Centar za Informatiku.

POLI - Poluintenzivni(2 i 3x po 2časa) i INTI - Intenzivni kursevi(5x 2-4časa)


Cijene su date prema određenoj satnici kursa, ovisno o programu i dinamici kursa te takođe prema broju polaznika u grupi koji treba biti minimum 5, a maksimum 8. Programi su slijedećei; Poslovna informatika, Grafički i WEB dizajn, Programiranje i projektovanje.Pročitaj više...
 


178005